RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
27. jaanuar, 2023

Pärnumaal Valgerannas raiuti ohustavaid puid

2023. a jaanuaris langetati Valgerannas terviseradade äärest 48 külastajatele ohtlikuks muutunud puud.

Valgeranna männimetsas on hulk aktiivselt külastatavaid terviseradu. Valgeranna metsad on määratud kõrgendatud avalikkuse huviga alaks (KAH-ala). Nagu metsas ikka, puud kasvavad, saavad vanaks ja lõpuks surevad. Nii leidub ka Valgeranna metsas surnud ja surevaid puid, osad neist vahetult teeradade ääres.

09.09.2022 toimus Valgerannas terviseradade ääres külastajatele ohtlikeks muutunud puude hindamine ja märkimine. Märgiti kuivanud puid, mis lähitulevikus võinuks kukkuda radadele. Olukorda hindamas ja langetatavaid puid käisid märkimas Aliis Kevvai ja Ants Animägi RMK-st, Kadri Hänni, Liisu Aulik ja Andres Hendrikson Keskkonnaametist, Priit Annus Pärnu linna Audru osavallast ning Raivo Endrekson Kotkaklubist.

RMK looduskaitseosakond korraldas 48 puu langetamise rangelt kaitstavates metsaosades (vääriselupaigad, kassikaku elupaik). Puude langetamiseni jõuti 26.01.2023. Langetatud puud jäid tüvedena metsa. Jämedamaid puid langetati kõrgemalt, et oleks tüükaid nendega seotud elustiku jaoks. Vahepealsel ajal, märkimisest raieni, oli loodusjõudude toimel kaks puud ka ise rajale langenud.

RMK on koostanud ka Valgeranna kõrgendatud huviga ala riigimetsade majandamise kava aastateks 2023-2032. Kava koostamiseks toimus avalik koosolek 03.10.2022 ja kava valmis 12.10.2022 (koostaja metsaülem Aliis Kevvai).

09.09.2022 hinnati ja otsustati rangelt kaitstavates metsaosades langetamisele minevad külastajatele ohtlikud puud.

Rajad talvel. Jälgede järgi võib hinnata, et külastajaid jätkub.Raja kõrvale langetatud puud jäävad looduslikule lagunemisele ja elupaigaks sammaldele, samblikele, seentele, putukatele, mikroorganismidele.


Lamatüvesid neis puistutes väga ei olegi. Varem on neid puistuid "korrastatud".


Kettagolfi raja kõrvalt langetatud puu ja vabastatud rada.


Töö tehti käsitsi, masinaid metsa ei lubatud.

Lisa kommentaar

Email again: