RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
05. detsember, 2018

Puistu kujundamine karvase lippherne kasvukohas Viidumäel

Novembris 2018 tehti Viidumäe looduskaitsealal hooldustööd II kategooria kaitsealuse karvase lippherne (Oxytropis pilosa) kasvukohas. Tiheda kultuurmänniku hõrendamise ja häilude rajamisega muudeti soodsamaks kavutingimused kaitstava taimeliigi kasvukohas.
   

1969. aastal tabas Saaremaad tugev torm, mis tegi üksjagu laastamistööd ka Viidumäe looduskaitsealal. Tormimurd koristati üsna koheselt ning üldiselt murrualad taasmetsatati, kus külvates, kus istutades, kus maapinda lappidena mineraliseerides.

Ühel sellisel 1970-ndal aastal kultuuristatud alal on karvase lippherne kasvupaik. Kuna lappidena mineraliseeritud alale oli inimese kaasabil kujunenud tihe männik, olid tänapäevaks tingimused muutunud lipphernele ebasoodsaks. Maapinnale ei jõudnud piisavalt valgust ja liik oli sattunud hävimisohtu. Ega teda viimastel aastatel nähtud olegi.

2018. a novembris raiuti 3,4 ha puistut hõredamaks ning lisaks rajati kolm väikest häilu. Raiuti välja peenemad ja kiduramad männid, raie tehti käsitööna. Säilitati tormi üle elanud vanu puid ning paremas seisundis nooremaid, peale tormi kasvama hakanud puid.


Töö tegemine 2018. a novembris.


Kujundusraie on lõppenud. Pilt 2019. a detsembris.


Mitmekesisuseks jäeti alles ka surnud seisvaid ja lamavaid puid. Need on ka kellegi elupaigad ja kellegi elupaikadega seotud elemendid.

Maapinnale langeb nüüd rohkem valgust, mis peaks muutma kaitsealustele taimeliikidele tingimused soodsamaks. Samuti muutusid tingimused soodsamaks allesjäänud puistule – vähenes toidu- ja valguskonkurents – puud ei pea enam võistlema kõrgusesse pürgimises, heites alumised oksad, ning säilitades vaid väikest võratutti. Ajapikku muutuvad nüüd tüved toekamaks ja võrad saavad laieneda.


Raiealal tulid välja ka neli betoonposti - kuuekümnendatel aastatel rajatud ruudukujulise botaanilise seireala märgistus. Tollal kasvanud karvane lipphernes selles ruudus, kuid aja jooksul kasvukoht "rändas" sealt eemale. Esialgu mitte kaugele, kuid viimastel aastatel polevat see taim silma hakanud. Võimalik, et ta kusagil ikkagi on. Lisa kommentaar

Email again: