RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
12. detsember, 2016

Riisa raba põhjaserva taastamistööd on lõppenud

Riisa raba matkaraja läheduses suleti üksik rabaserva kraav. Kraavi sulgemise eesmärgiks on veetaseme stabiliseerimine turba pinnakihis ja kraavi degradeeriva mõju kaotamine.

Tööde mõju ulatust on keeruline hinnata, aga kraavi lähema kontaktvööndi pindala on 4,5 ha. Selles suuruses raporteerime ka taastatud sookooslusi, siirdesoo- ja rabametsasid.

Koht on raskesti ligipääsetav, mistõttu rajati paisud kraavidele käsitsi. Turbasse rammitud palkidest seinte vahe täideti tihendatud trubaga. Seinad kindlustati pealevoolu osas täiendavate põikpalkidega. Vee suunamiseks rajati paisu külgedele laiendid. Paise ehitati kokku 10 tk. Esimesel külastusel peale rajamist paistsid need toimivat. Krõbedam külm oli külastushetkel kõik laukad kinni kaanetanud ja vett kohtas läbivoolulistes kohtades. Paisude juures vett vulisemas ei näinud, mis lubab loota, et kraavide sulgemine õnnestus. Üldse oli kraavi ümbruses vett vähe. Seda vaatamata sügisesele suurveel.


Lisa kommentaar

Email again: