RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
10. juuni, 2019

RMK valikpakkumiste kokkuvõte

RMK poollooduslike kooslustega maatükkide valikpakkumised on selleks aastaks läbi saanud.    

Pakkumisi sai esitada kolmes voorus ning rentida oli võimalik 296 maatükki 1920 hektaril. Elupaigatüüpidest olid enim esindatud luha- ja rannaniidud  ning loopealsed. Rendimaa huvilisi oli 104 ja kokku esitati 262 pakkumist. Kõige rohkem oli maad võimalik kasutusse saada Saaremaal, kokku 407 hektarit ning seda võimalust ka kasutati, sest rentimata jäi vaid 24 hektarit. Ihaldatuim 47 hektari suurune maatükk asub samuti Saaremaal, millele esitati 6 pakkumist. Seekord puudus rendihuvi Ida-Virumaal ja Järvamaal. Valikpakkumiste tulemusel leidsime rentnikud 196 maatükile 1513 hektaril.

Parimateks tunnistatud pakkumisest kõrgeim rendihind oli 305 eurot hektari eest ja madalaim 4 senti hektari eest. Keskmiseks rendihinnaks kujunes 15 eurot hektari eest. Kõige kõrgem keskmine rendihind on puisniitudel - 63 eurot hektari eest, järgnevad loopealsed ja liigirikkad niidud.

Lisa kommentaar

Email again: