RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
21. mai, 2018

Sillaotsa talukoht näeb taas päikest!

Alam-Pedja looduskaitsealal Palupõhja tee ääres on üks armas väike talukohake - Sillaotsa. Talukoht hakkas vaikselt unustusse vajuma, sest kunagised lagedad niidud ja taluõu oli suuresti võsastunud. Õnneks on endisele talukohale registreeritud loodusdirektiivi elupaigatüüp 6270* ehk liigirikkad niidud lubjavaesel mullal ehk poollooduslik kooslus, mida tohib ja lausa peab taastama! Tänaseks on raietööd lõpetatud ning kevad hakkas Sillaotsa talukohale taas päikesepaisteliselt.

Sillaotsa talukoht jääb Alam-Pedja looduskaitseala Sooküla piiranguvööndisse, kohe Palupõhja tee äärde. Maa-ameti ajalooliste kaartide kaardirakendusele tuginedes võib väita, et mingisugune kasutus ja tegevus toimus Sillaotsa talukohas juba 1936. aastal ning Sillaotsa nimeline talukoht ilmub kraatidele juba 1938. aastal. Seega on tegemist väärika talukohaga, mis tähistab tänavu oma 80. sünnipäeva!

Väljavõte Maa-ameti kaardirakendusest (Eesti topograailine kaart 1:50 000(1938)):

Poolloodusliku koosluse taastamistööde raames teostati 2018. aasta talvel-varakevadel vanal talukohal noorte puude ja võsa raie, et niidukooslus taas päikesele avada. Selle aasta sügisel viiakse alal läbi ka rohurinde purustamine ning seejärel antakse ala juba rentnikule hooldada.

Mõned fotod alast enne ja pärast raietöid:

Vaade alale mahasõidukohalt (kagunurgast) 2016. aasta suvel:

Vaade alale mahasõidukohalt (kagunurgast)  2017. aasta kevadel:

 Vaade alale mahasõidukohalt (kagunurgast) 2018. aasta 16. mail:

Vaade taastamisalale edelanurgast 2017 kevad:

Vaade taastamisalale edelanurgast 2018. aasta 16. mail:

Vaade vanale tammele 2017. aasta kevadel:

Vaade vanale tammele 2018. aasta 16. mail:

Tamm eemalt 2018. aasta 16. mail:


Lisa kommentaar

Email again: