RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
02. märts, 2021

Soode taastamine 2020

Eelmisel aastal õnnestus koostöös partneritega taastada ligi 6000 hektarit sookooslusi. Tuntuim,  üle 1000 hektari suurune sooala taastati Pärnumaal Tolkuse rabas.

Viie aastaga on riigimaadel taastatud 15 675 hektarit ohustatud elupaiku. Poollooduslikke elupaiku on taastatud 3299 hektaril, sooelupaiku 12 220 hektaril ja muid elupaiku 156 hektarit.

Möödunud aasta oli looduskaitsetööde seisukohast märgiline, kuna lõpule jõudsid mitmed varem alustatud suured soode taastamistööd. Pärnumaal Luitemaa looduskaitsealal lõppesid tööd Tolkuse rabas (1022 ha) ja Soomaa rahvuspargis jõudsid lõpule Kikepera raba taastamistööd.Suletud kraavi trass Tolkuse rabas ja Kikepera rabas. Foto: Priit Voolaid

Mitu aastat kestnud soode taastamistööd jõudsid lõpusirgele ka Lääne- ja Ida-Virumaal koostöös LIFE-projektiga „Soode kaitse ja taastamine“, täpsemalt Laukasoos Lahemaa rahvuspargis, Ohepalu soos Ohepalu looduskaitsealal, Sirtsi soos Sirtsi looduskaitsealal ja Tudusoos Tudusoo looduskaitsealal (kokku 4081 hektarit). Tudusoosse rajati projekti raames ka soode taastamist tutvustav matkarada, mis on muuhulgas kujundatud sobilikuks ka erivajadustega inimestele.

Taastamistööd Sirtsi soos. Foto Leevi Krumm

Pais Ohepalu rabas. Foto: Jarek Jõepera

Life projektimeeskonna ja Presidendiga Tudusoos taastamistöödega tutvumas. (Autor: tundmatu isik)

Soode taastamine pakkus eelmisel aastal ka mitmeid väljakutsuvaid projekte, mis üldjoontes meil õnnestusid. Näiteks Pärnumaal Maimas õnnestus endise freesväljaku taastamisel  esmakordselt läbi viia mehhaniseeritult turbaosiste külv ja selle multšimine põhuga. Võrumaal Keretü rabas viidi taastamistööd läbi koostöös Kaitse Investeeringute Keskusega aktiivselt kaitseväe kasutuses oleval Nursipalu harjutusväljakul jne.  

Maima jääksoos maha laotatud turbsambla katmine põhuga vahetult enne veetaseme tõstmist.

Sooelupaikade taastamistööde üle on eriti hea meel, kuna see on üks vähestest looduskaitse arengukavas püstitatud eesmärkidest, mis õnnestus ka täita. Eesmärgiks oli arengukavas taastada 10 000 hektarit sooelupaiku. 

Allpool on viimase 5 aasta jooksul maakonniti taastatud soode hektarid. 

Järgmisel aastal on suuremad sood, mis töösse lähevad Puhatu Ida-Virumaal, Pärnumaal Nigula raba, Avaste madalsoo, Saessaare raba, Võrumaal peaks tööd algama Ess-soo endise turbamaardla taastamiseks. Koostöös AS-ga Enefit kaevandused alustatakse Selisoo taastamistöid ning Harjumaal peaks tööd lõppema Paraspõllu madalsoos. Läänemaal on samuti lõpusirgel Läänemaa-Suursoo taastamistööd koostöös LIFE projektiga Peat Restore.

Lisa kommentaar

Email again: