RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
15. veebruar, 2018

Soosaare soo taastamisest

Käimas on suur projekt "Soode kaitse ja taastamine", mille raames taastatakse veerežiim kuue kaitseala soostikul: Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo kirdeosas, Tudusoo looduskaitsealal Tudu soostikus, Sirtsi looduskaitsealal Sirtsi soostikus ja Palasi jääksoos, Ohepalu looduskaitseala soodes, Agusalu looduskaitsealal Feodorisoos ning Lahemaa rahvuspargis Laukasoos. Kokku taastatakse ca 7000 ha soid! Rahalist tuge pakub EL LIFE-programm ja KIK. Lisainfot leiate: https://soo.elfond.ee/

Soode kaitse ja taastamise projekti veab Eestimaa Looduse Fond (ELF) koostöös Tartu Ülikooli ja MTÜ-ga Arheovisioon. RMK-l on projektis nii nõuandev kui ka praktiline funktsioon. Taastamisalad jäävad antud projektis vaid riigimaadele, mida haldab RMK ning seetõttu on RMK rolliks just puistute raietööd (kuivenduse tulemusel kinnikasvanud lagedate sookoosluste taasavamine, tihenenud puistute hõrendamine) ning trassiraied (raie kraavitrassidel, et oleks võimalik taastamisalal liikuda ja hiljem kraave sulgeda). Lisaks annavad oma panuse projekti ka kõik kohalikud omavalitsused koos kohalike elanikega, Keskkonnaamet ning Keskkonnaministeerium.

Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo kirdeosas alustati töödega juba 2017 aasta alguses, kuid töödega ei jõutud väga kaugele, sest korralik külm talv jäi toona tulemata. (vt ka blogipostitus 9.03.2017 "LIFE (loe: ELU) abil soid tervendama", link: http://rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/life-loe-elu-abil-soid-tervendama). Kevadel algas linnurahu ning kuni 2018. aasta alguseni valitses alal vaikus. 2018. aasta talv on õnneks talve nägu ning töödega on jõudsalt edasi mindud.
Soosaare soo kirdeosas on vana mahajäetud freesturbaväljak ning ulatuslikud labidaturbaaukude alad. Taastamisala pindala on 96,1 ha, millest 44 ha-l on vajalik sookooslustele omase taimestiku kiiremaks taastumiseks puistu raie. 39,7 ha-l tuleb taastada lage sookooslus, 4,3 ha-l tuleb kuivenduse tulemusel tihenenud puistut harvendada ning 2,7 ha-l tuleb teostada trassiraied (võimaldamaks kraave sulgeda ja masinatega alal liikuda).

8. veebruari seisuga olid raietööd käsil raadamisaladel. Kaardil on värvitud punaseks need alad, kus raietööd oli 8. veebruariks teostatud.

Saemehed raiuvad käsitsi puud maha ning selle materjali, mida ei ole majanduslikult mõtekas alalt välja tuua, koondavad vaaludesse ning ekskavaator sõidab kohevad vallid turbapinnasesse. Nii on paari aastaga raietööde jäljed maastikult kadunud, sest käsitsi tehtav raietöö jätab soopinna terveks ning turbasse sõidetud materjalivallid mattuvad taimestiku alla.

Likviidne puit tuuakse aga välja väikse punase Terriga. 

Ning siin fotol on Terri sõidujälg, mida on peaaegu võimatu tabada!

Droonifotod tööalast 8.02.18:
Kõige olulisema jätsin ikka lõpetuseks:

Tähelepanu! Tähelepanud! Eriti oodatud on kõigi kohalike mälestused, lood ja jutustused taastatavate soode kohta, sest projekti üheks eesmärgiks on koguda kohapärimusi. Seega, kõik, kes te teate kedagi, kes teab kedagi, kellel on pajatada mõni lugu, meenutus eelpool nimetatud soode kohta, võtke ühendust ELFi keskkonnateadlikkuse spetsialistiga: Piret Pungas-Kohv (tel 53 440 791 ja piretpk@elfond.ee).

Lisa kommentaar

Email again: