RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
15. august, 2021

Tegemistest Nedrema puisniidul

Nedrema puisniit on üks Eesti ja kogu Euroopa suurimatest puisniitudest. Riigi poolt on Nedremal puisniidu hooldamiseks antud rendile 115 ha maid. Sellest on 2021. a andmetel hoolduses 80,6 ha ning taastamisel 34,4 ha.
Riigimaade vahel hooldab oma 4 ha suurust puisniiduala ka üks eraomanik.

Pärandkoosluste Kaitse Ühingu (PKÜ) kodulehelt saab lugeda, et 20. saj alguses oli Nedrema puisniidu pindala 200-250 ha.

1950. a oli puisniit veel hooldatav maksimaalselt 150 ha suurusel alal. Sellal jäeti suurem osa puisniitu maha ning ümbruskonnas algasid ulatuslikud maaparandustööd. Osa puisniitu tehti põlluks.

1976. a oli puisniidul niidetava osa pindala umbes 40 ha. Sel ajal niideti puisniitu käsitsi ning hooldatav niit oli suurepärases seisukorras.

1991-1993. a oli puisniidu üldilme veel tajutav, kuid niitmine oli peaaegu lakanud ning alanud niidu võsastumine.

1995. a niideti vaid 1 ha suurust ala.

1997-1998. a toimusid puisniidul PKÜ talgud. Talgutel puhastati võsast umbes 10 ha puisniitu.

1998. a moodustati Koonga Looduse Sihtasutus ning taas alustati puisniidu niitmist.

2003. a oli taastatud ja niideti 94 ha puisniitu.


Nedrema puisniit peale hooldustööd 2018. a. Hein on niidetud ja niide koristatud.

Tänaseks on suurem osa puisniidust RMK halduses. Rendilepinguid on sõlmitud 115 ha suuruse ala hooldamiseks. Riigimaa rentnikud on 2021. a andmetel võtnud PRIA kohustuse 80,6 ha suuruse pinna hooldamiseks. Riigimaadest 76% rendib ja hooldab Urmas Vahur, kes on varasema taastamise ja hooldamise suurimaid eestvedajaid. Eramaadest toimub hooldustegevus vaid ühel 4 ha suurusel alal.

2016-2017. a tegime varem taastatud ja juba hoolduses oleval 45 ha suurusel alal täiendavaid töid niidu hooldustingimuste parandamiseks. Tehti võsa- ja üksikpuude raiet, freesiti kännud, teisaldati kive.

2019-2021. a andsime rendile ja tegime taastamistöö kolmel puisniidu lahustükil kokku 7,4 ha suurusel pinnal. Nende alade hooldamine algab 2022. a. Neist taastamistöödest tuleb pilte ja juttu allpool.

2022. a on kavas töö 27 ha suuruse ala taastamiseks Nedrema looduskaitseala kaguosas.

Viimased taastamistööd olid keerulised, mida on ka 2022. aastal ees ootav töö. Tegemist on valdavalt niiske pinnasega (angervaksa ja naadi kasvukohatüüp), kus on väga tihedaks kujunenud puittaimestik ning rohukamar hääbunud.

Taastamistöö 2020-2021 (3,6 ha).

2019. a rendile antud puisniit enne taastamistööd. Ala on võsastunud ning valdavalt leppa, haaba ja kaske täis kasvanud. Rohukamarat ei ole, see on varjulisuse tõttu hääbunud.


2019. a rendile antud puisniit enne taastamistööd.


Taastamistöö 2020. a alguses. Peenemaid puid ja võsa eemaldati giljotiiniga.


Suuremad puud langetati käsitsi. Pehme pinnase tõttu harvesteriga tööd ei tehtud.


Taastamisala 2020. a kevadel.


Materjali koondamine toimus väikese erisurvega traktoriga.2020.a varakevadel oli ala visuaalselt trööstitu, kuna 2019-2020. a külmunud pinnast ei tekkinud ning puudus ka rohukamar. Aprilli keskel alanud lindude pesitsusrahu tõttu tuli töös teha vaheaeg.


Juba maikuus oli pilt silmale meeldivam.


Peale pesitsusrahu saime taastamistööga edasi minna. Kännud tuli freesida ja ala koristada raidmetest.


Taastamisala koristamine raidmetest 2020. a augustis.


Taastamisala koristamine raidmetest 2020. a augustis.


Taastatud ala 2021. a aprillis. Struktuur on kena ja sulandub ümbritseva puisniidu üldise ilmega. Rohi pole veel roheliseks läinud, kuid rohu kasvamine ja ala kamardumine on heade valgustingimustega tagatud.


Taastatud ala 2021. a mais. Kevadel oli alal juba kullerkuppe ja orhideedest ka jumalakäppa.


Taastatud ala 2021. a mais. Taimekoosluse kujunemine kestab aastaid, kuid head tingimused selleks on loodud. Oluline on korralik hooldustöö.

Ülalkirjeldatud taastamistööd teostas RMK hankel ja juhendamisel FIE Janno Torop.


Taastamistöö 2021 (3,8 ha).

2021.a alustasime puisniidu lõunaservas 3,8 ha suuruse ala taastamisega. Pika, kuiva suve tõttu oli tavapäraselt niiske pinnas kenasti kuiv ja kandis tehnikat hästi. Tööga alustati kohe peale lindude pesitsusrahu ning kogenud töömehed tegid töö ära vähem kui kuu ajaga.


2021. a taastatav ala enne tööd.


Taastamistöö ajal.


Tänu kuivanud pinnasele sai tööd teha ka suuremate masinatega. Läbivajumist ei olnud isegi Nedrema soo poolses servas.


Materjali kokkuvedu.


Puisniidu alal teisaldati tehnikaga niitmist takistavaid väiksemaid kive.


Kuklasepesade juurde peab jääma puid ja põõsaid.

Töömehed elasid koha peal, igaüks oma vagunelamus.


Värskelt taastatud ala 2021. a augusti alguses.Viimati taastatud ala 2021. a augusti alguses.

Viimast taastamistööd teostas RMK hankel ja juhendamisel RT Plaan OÜ.

Mõlemad tööd on tehtud hästi. Töö ajal ei pruugi pilt olla kõige ilusam, kuid hea hooldamise korral, saame aastatega taas väga esindusliku puisniidu. Puisniit on üks suurima liigi- ja elurikkusega kooslus maismaal.

Lisa kommentaar

Email again: