RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
05. veebruar, 2017

Töö kiidab tegijat

Mitmeid RMK poolooduslike koosluste taastamistööde hankeid võitnud Sikassaare Vanametall OÜ seniste tööde kohta kohta võib öelda vaid kiidusõnu.

 
Saaremaal on Sikassaare Vanametall teinud loopealsete taastamisi Oina hoiualal, Kahtla-Kübassaare hoiualal Ruhvel, Kasti lahe hoiualal Muratsis, hetkel käib töö Tõnija hoiualal. Looalade taastamist tehti ka Vilsandi saarel. Tööd on tehtud kiitmist väärivalt - kännud on lõigatud peaegu maapinnani madalaks, raidmed koristatud ja tüükad kettidega purustatud.


Võsapurustajale on vaja uued ketid panna. Sae- ja niidukikette kulub loopealsete taastamisel ohtralt. Loopealsetel on rohu sees ja põõsastes palju kive, mis mõjuvad tööriistadele üsna hävitavalt.Töömees loeb kettide lülisid ja eemaldab lülide vahelt puidujäätmed. Kettide erinev pikkus ja eriti puidujäätmed lülide vahel panevad masina vibreerima.Võsa ja tüügaste purustamine Tõnija hoiualal 2017. a veebruaris.Tehtud taastamistöö Tõnijal.Enne taastamist oli Tõnija looala kinni kasvamas. Avatud olid siin-seal mõned niidulaigud. Alal toimus karjatamine, loomad otsisid avatud laikudelt toitumiseks rohtu.Taamal on Tõnija looala enne taastamist. Näha on väga tihedaks muutunud kadastik.Sikassaare Vanametalli taastamistöö Oina hoiuala loopealsel. Nagu golfiväljak.Pilt taastamistööst Muratsi objektil. Kännud on veel madalaks lõikamata, käib võsa purustamine. Tööriistu lõhkuvaid kive on rohkelt.Taastatud rannaniit Muratsis.Vilsandi saarel oli ketikulu olnud eriti suur.Taastamistöö tulemus Ruhvel.


Kindlasti on teisigi hea käekirjaga ettevõtted, kes meil taastamistöid on teinud ja teevad. Märgiksin siin ära Lammutusabi OÜ ja loopealsete taastajad Hiiumaal.

Väga oluline on, et rentnikud tagaksid kevadest peale hea karjatamiskoormuse. Esimestel taastamisjärgsetel aastatel kipub mõnedele viljakama mullaga aladele kasvama lehtpuuvõsa.

Lisa kommentaar

Email again: