Korduvad küsimused pärandkultuuri kohta

Kas RMK poolt kaardistatud pärandkultuuri objektid on plaanis kaitse alla võtta?
Ei, pärandkultuuri objektide kaardistamise eesmärk pole nende võtmine riikliku kaitse alla. Pärandkultuuri objekte kaardistatakse seetõttu, et hoida elus teadmist sellest, millist kultuurilist väärtust põlised talukohad, veskid, puud ja kivid, kõrtsid, keldrid, punkrid, vanad kohanimed ja muud pärandkultuuri objektid kunagi kandnud on. Meie kultuurilist mälu ei saa võtta kaitse alla, see peab meie keskel edasi elama. Küll aga kajastuvad kaardistatud pärandkultuuri objektid Maa-ameti andmebaasis, mis on töövahendiks kinnisvaraarendajatele ja teistele planeerimisotsuste tegijatele, et võimalusel vältida pärandkultuuri objektide hävimist.

Kas pärandkultuuri objekt metsas piirab tavapärast metsamajandamist?
Reeglina mitte, sest metsa saab mõistlikult tegutsedes majandada ka nii, et pärandkultuur säilib. Lisaks on pärandkultuuri kaitsmine ja hoidmine omaniku vaba voli ja väärikuse küsimus, käskude-keeldudega seda reguleerida ei saa.

Kas iga inimtegevuse jälg looduses on pärandkultuuri objekt ja seda peab hoidma?
Iga inimtegevuse jälg looduses on pärandkultuuri objekt, selle hoidmine aga omaniku otsus ja tahe. Kui vana taluaseme peale on vaja teha uus hoone või kiviaia asemel tee, siis tuleb seda teha. Kõike ei jõua ja ei peagi säilitama. Oluline on, et omanik oskaks panna tähele oma maal asuvat pärandkultuuri objekti. Vaid tema saab teha otsuse, kas objekt väärib taastamist, esiletoomist ja  hoidmist. Pärandkultuuri inventeerimise eesmärk on seni varjul olnu uuesti päevavalgele tuua ja seeläbi tõsta maaomanike ning maastikul tegutsejate teadlikkust pärandkultuurist.

Tean pärandkultuuri objekte, mis ei ole fikseeritud Maa-ameti pärandkultuuri rakenduses ega kusagil mujal andmebaasis. Mis ma tegema peaksin?
Võiksite anda pärandkultuuri objektist teada, täites ära vormi meie veebis. See on eelduseks, et objekt saaks kantud Maa-ameti andmebaasi, kust saavad selle kohta infot kõik huvilised. Täiendavalt kutsume teid üles jagama oma teadmisi ja materjale ka kohaliku muuseumiga.

Mida saaksin ära teha oma maal oleva pärandkultuuri objekti säilimiseks?
Esmane on objektide puhastamine võsast ja prügist. Põlispuud tuleks kindlasti säilitada. Säilinud kivimüürid võiks katta pealt betooniga või rajada varikatus. Hooldatud pärandkultuuri objektist saab kujundada toreda puhkekoha. Huvi korral võib objekti ka eksponeerida, paigaldades infosildi objekti nimega või põhjalikuma infotahvli. Õpperaja tegemine eeldab juba laiemat koostööd kohaliku kogukonnaga ja järjepidevat hooldust.