RMK viib Tallinnast välja 22 töökohta 20.02

RMK viib 1. märtsiks Tallinnast välja 19 olemasolevat töökohta ning loob pealinnast väljaspool juurde veel 3 uut töökohta. 22 töökohta jaotuvad 7 maakonna vahel.

Möödunud aasta sügisel otsustas Vabariigi Valitsus muuta Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärust ning viia RMK peakontori Lääne-Virumaale Sagadisse. Selle otsusega sooviti Tallinnast välja viia 20 töökohta.

Läbirääkimistes töötajatega saavutati kokkulepped 19 täna Tallinnas töötava inimese töökoha asukoha muutmiseks. Lisaks loob RMK juurde veel kolm uut töökohta, mis asuvad Lääne-Virumaal, Tartu- ja Viljandimaal. Kõige enam töökohti tulebki juurde Lääne-Virumaale – Loobu, Oandu ja Sagadi kontorites leiab töö kokku 10 töötajat.

4 võrra suureneb töökohtade arv Rapla maakonnas Rapla kontoris ja Läänemaal, kus saavad täiendust Märjamaa, Nõva ja Piirsalu kontorid. Järvamaal Raval, Pärnumaal Taalis, Tartumaal Tartus ja Viljandimaal Õisus täieneb kontorite töötajate arv 1 võrra.

Kokku suureneb väljaspool Harjumaad töökohtade arv 22 võrra.

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas hindas läbirääkimisi töötjatega konstruktiivseteks. „Selge on see, et üleöö kedagi töö- ja elukohta vahetama panna pole võimalik. Samas on valitsuse regionaalpoliitika eesmärk inimestele arusaadav ning mõistliku üleminekuaja jooksul ka teostatav.“ Uues peakontoris leiavad endale töökoha siseauditi talituse ja õigusosakonna juhataja ning 2 IT-spetsialisti, ka juhatuse esimehe töökoht asub edaspidi Sagadis.

Aigar Kallas tõdes, et RMK puhul lihtsustab töökohtade ümberpaigutamist asjaolu, et tööobjekt asub nagunii kontorist väljaspool – metsas. „Tänapäevaste infotehnoloogiliste võimaluste juures polegi suurt vahet, millises kontoris arvutijuhe seina torgatakse või millise suure kuuse alt satelliitühendus luuakse.“

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligi 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.