Nõukogu kinnitas RMK 2020. aasta majandusaasta aruande 31.03

RMK nõukogu kinnitas 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruande, mille kohaselt ulatus RMK möödunud aasta käive 187,5 miljoni (2019. aastal 218,7 miljonit) euroni ja ärikasum 82,4 miljoni (2019. aastal 75,6 miljonit) euroni.

Ärikasumist pool teeniti puidu müügist; 42,9 miljonit eurot moodustas Tootsi tuulepargi kinnisasja müük. 2020. aastal kanti riigieelarvesse dividendina 66,0 miljonit ja maamaksu tasuti kohalike omavalitsustele 4,7 miljonit eurot. Puidumüügi maht 2020. aastal oli 4,0 miljonit (2019. aastal 3,9 miljonit) kuupmeetrit. Müüdud puit jagunes järgmiselt: palk 46%, paberipuit 32%, küttepuit 16% ja hakkpuit 6%.

RMK nõukogu esimehe Hardi Tulluse sõnul hindas nõukogu RMK 2020. aasta majandustulemusi väga heaks. „RMK sai vaatamata koroonatingimustele hakkama eesmärgiks püstitatud kasumi teenimisega, kuid veel olulisemana tuleb märkida, et just looduskaitsetööde tegemisel ning metsakülastajate vastuvõtmisel saavutati läbi aegade rekordtulemused,“ selgitas Hardi Tullus. 2020. aastal külastati riigimetsa ettevalmistatud matkaradasid ja puhkekohti 2,9 miljonil korral; looduslike elupaikade taastamistöid lõpetati enam kui 6500-l hektaril.

Puidutulude teenimist mõjutas 2020. kõige enam 2019. aastaga võrreldes viiendiku võrra langenud hind puiduturul. Aasta jooksul palkide ja paberipuidu hinnad stabiliseerusid, kuid küttepuidu turul hinnalangus jätkus. 2020. a lõpus pöördusid palgihinnad siiski taas tõusule ja on hetkel ajaloo rekordtasemel, lubades käesolevaks aastaks planeerida möödunud aastaga sarnaseid majandustulemusi.

Lisainfo:
Hardi Tullus
RMK nõukogu esimees
e-post: hardi.tullus@emu.ee
telefon: +372 5098 598

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: +372 5666 5896