RMK metsapuhkuse võimalusi kasutati mullu rekordilised 2,9 miljonit korda 27.01

Külastusmahu seire andmetel huvi Riigimetsa Majandamise Keskuse pakutavate puhke- ja kaitsealade külastamise võimaluste vastu aina kasvab.

„Rõõm on näha, et RMK matkarajad ja külastusobjektid on populaarsemad kui eales varem. Koroonaviirusest tingitud piirangud ja elanikkonna teadlikkuse kasv looduses liikumise võimalustest tõid mullu meie radadele rekordpalju liikujaid. Eriti rõõmustav on see, et lisaks kogenud matkajatele ja tervisesportlasele leidsid riigimetsa tee ka need inimesed, kes varasemalt polnud meie radu veel enda jaoks avastanud – 10% külastajatest olid esmakülastajad. Loodetavasti kujuneb looduses liikumisest positiivne harjumus ka nendele,“ lausus Marge Rammo, RMK külastuskorraldusosakonna juhataja.

Kõige külastatavamad puhkealad olid riigimetsa paigaldatud loendurite info põhjal mullu Tallinna ümbruse puhkeala (sh Keila-Joa park, kokku 355 500 külastust), Peipsi põhjaranniku puhkeala (sh Oru park, kokku 307 500 külastust) ja Nõva puhkeala (261 200 külastust).

Kõige populaarsemad kaitsealad olid Lahemaa rahvuspark (169 100 külastust) ja Soomaa rahvuspark (96 100) ja Matsalu rahvuspark (52 000).

Külastuse hajutamiseks suunati külastajaid populaarsetelt külastusobjektidelt avastama ka vähem tuntud ja madalama külastusega objekte. Seetõttu toimus märgatav külastusarvu tõus võrreldes 2019. aastaga näiteks Marimetsa matkarajal Läänemaal (11 700 külastust) ning Tuhu matkarajal (10 700) ja Nigula raba õpperajal (9200) Pärnumaal.

RMK hallatavat Elistvere loomaparki külastas samuti rekordiliselt palju inimesi - 79 363 huvilist käis Eesti metsadele omaseid metsloomi, sh eelmisel aastal Elistverre saabunud hundipoissi Korooniust uudistamas.

Külastuskorralduse tegevusteks kulus mullu 6,9 miljonit eurot (2019. aastal 6,5 miljonit), mida kasutati RMK puhke- ja kaitsealade taristu korrashoiu tagamiseks, maastiku seisundi säilitamiseks, külastuse suunamiseks ja külastuskeskustes toimuvate loodusteadlikkust edendavate tegevuste korraldamiseks, samuti koroonakriisist tingitud nõuete täitmiseks külastusobjektide hooldamisel ja inimeste liikumise suunamisel.

Inspiratsiooni eriilmeliste matkaradade ja puhkekohtade leidmiseks ning juhised vastutustundlikuks looduses liikumiseks leiab RMK Loodusega koos äpist ja kodulehelt loodusegakoos.ee.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligi 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK külastuskorralduse osakonna juhataja
e-post: marge.rammo@rmk.ee
telefon: +372 5137 035

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: +372 5666 5896