RMK on valmis võtma Elistvere loomapargi enda hoole alla 20.03

20. märtsil tegi Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) MTÜ-le Eesti Metsaselts ettepaneku anda Elistvere loomapark üle RMK-le.

RMK soovib panna Elistvere loomapargi tööle tänapäevasel moel. "Sihipäraseks arenguks vajab park läbimõeldud juhtimist ja stabiilset finantseerimist. Pargi tegevused saavad eesmärgistatud, koostatakse arengukava ning sellest lähtuv tegevusplaan, " kinnitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

"Elistvere loomapargi ja RMK loodushariduslike tegevuste sidumisel saame pakkuda mitmekesisemat loodusharidust ning täita sellega ka RMK uues juhtimisstruktuuris püstitatud eesmärke nimetatud valdkonnas,“ selgitas Kallas.

Eesti Metsaseltsi asepresidendi Heiki Hepneri sõnul on RMK poolne ettepanek suurepärane. EMS juhatus arutab pakkumist ning teeb omapoolse otsuse 4. aprillil.

Riik on Elistvere loomaparki pidevalt toetanud ja nii ka käesoleval aastal. 2008. aastaks on ette nähtud riigi toetus igapäevaste tegevuste elluviimiseks. Pargi tegevus peab olema määratletud arengukavaga ja rahakasutus läbipaistev.

Lisainfo:

Marge Rammo
RMK puhkemajanduse osakonna juhataja
marge.rammo@rmk.ee, gsm 513 7035

Heiki Hepner
MTÜ Eesti Metsaseltsi asepresident
heiki@metsaselts.ee, gsm 502 7325

Taustainfo:

RMK ja Elistvere loomapargi koostöö loodusõppeprogrammide läbiviimisel on kestnud juba pea kümme aastat.

Elistvere loomapark http://www.vooremaastik.ee/elistvere/ sai alguse kümme aastat tagasi ja esialgselt rajati see loomade turvakodu põhimõttel. Sinna toodi abivajavad metsloomad, et need terveks ravida ja neid võimalikult looduslikus keskkonnas hoida. Eeskujuks olid samalaadsed loomapargid Saksamaal, Rootsis jt Euroopa maades.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.