RMK Sagadi metsakeskus alustas hooaega näitus „Mets toidab“ avamisega 05.05

30. aprillil toimus RMK Sagadi metsakeskuses traditsiooniline suvehooaja avaüritus, mille käigus avati Metsamuuseumis uus püsinäitus „Mets toidab“ ning külalistele ja koostööpartneritele anti ülevaade Sagadi mõisakompleksi võimalustest ning eesootavatest üritustest.

Ekspositsioon „Mets toidab“ tutvustab metsa tähtsust, kasutusviise ja metsa majandamist. RMK Sagadi metsakeskuse juhataja Krista Keedus räägib näitusest järgmiselt: „Nii headel kui ka halbadel aegadel on mets toitnud puiduga majandust, pakkudes väljapääsu raskustest ja tõstes elujärge. Mets on toitnud meie kultuuri, hoides sidet esivanemate pärandiga – oskusega kasutada metsa mitmekesiseid ande ning saada inspiratsiooni. Meie keel, lood ja laulud, meie igapäevased puust asjad räägivad tihedast sidemest metsaga. Mets toidab tänu sellele, et metsapuudel ja teistel rohelistel taimedel on eriline võime talletada Päikeselt saabuvat energiat, sidudes õhu süsihappegaasi ja mulla vett orgaanilisteks aineteks, milleta ei toimiks majandus, inimühiskond, kogu elu Maal. Mets toidab oma asukaid – metsaliike, kelle omavaheline seostatud võrgustik hoiab metsa elusana ka inimese jaoks. Mets katab poolt Eestimaad ja toidab tervet Eestit.“

Ekspositsioon täieneb veel suve jooksul erinevate, eelkõige õpilasrühmadele avastamisrõõmu pakkuvate võimaluste-eksponaatidega.

Krista Keeduse sõnul oodatakse Sagadisse ka sel aastal rohkem inimesi osalema loodusharidus- ja vaba-aja programmides ning tutvuma mõisa härrastemaja ja metsamuuseumiga, mis hooajal on avatud iga päev kella 10 kuni 18.

RMK Sagadi metsakeskus on tunnustatud loodusharidus- ja turismikeskus Lääne-Virumaal Sagadi mõisakompleksis. Sagadi looduskool on tegutsenud 11 aastat, metsamuuseum aga rajatud juba üle 20 aasta tagasi. Põhiliselt 18. sajandist pärinev hoonestus koos pargi, tiigi ja aedadega moodustab ühe harmoonilisema ja terviklikuma mõisaansambli Eestis. Sagadi metsakeskust külastas 2009. aastal kokku ligi 40 000 inimest Eestist ja naaberriikidest.

Lisainfo:
Krista Keedus
RMK Sagadi metsakeskuse juhataja
Telefon 676 7077
e-post krista.keedus@rmk.ee  
www.sagadi.ee