2011. aasta metsapealinnaks saab Haapsalu 14.01

Reedel, 14. jaanuaril algusega kell 14 toimub Haapsalus metsapäev kogu perele, kus antakse Haapsalule tagasi kunagi linnale kuulunud metsamaa ning kuulutatakse välja, et tänavu kannab metsa-aasta tiitlit Haapsalu.

Haapsalu linnale antakse Valgevälja metsaplatsil toimuval metsapäeval üle Valgevälja mets, mis kuulus enne Teist maailmasõda Haapsalu linnale ning on pärast taasiseseisvumist kuulunud reformimata maade hulka. Linnale tagasi antav Valgevälja mets kannab mitmekülgseid väärtusi sisaldades majandusmetsa, vääriselupaika, kus on kanakulli pesitsuspaik ning mets pakub ka suurepäraseid võimalusi vaba aja tegevusteks.

Metsapäeval kuulutatakse välja ka tänavune metsapealinn, milleks saab Haapsalu. Tiitel antakse üle mais Haapsalus toimuval metsanädalal. Mullu krooniti metsapealinna tiitliga Tartu. Tiitlit antakse sel aastal välja kaheksandat korda. Haapsalu valiti metsapealinnaks seetõttu, et mitmed Haapsalus toimuvad tegevused on otseselt seotud metsa, metsanduse ja puiduga. Näiteks on Haapsalus võimalik õppida puitehitiste restaureerimist, loodusturismi korraldust ning mööblirestaureerimist. Haapsalu on avaldanud soovi saada taas metsaomanikuks ning nii saabki Haapsalu tagasi kunagi linnale kuulnud metsa. Nii samuti paistab Haapsalus silma ka puidukasutuse poolest laevade ehitamise läbi.

Metsapäeval osalevad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, Eesti Metsaseltsi president Heiki Hepner ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Lisaks muudele võistlustele ja mängudele on kõigil võimalik mõõtu võtta ministri ja Haapsalu linnapeaga täpsussaagimises – võistluse eesmärgiks on saagida notist välja 1 kg jupp.

Metsapäeval tehakse algust ka MTÜ Rotelevik ja MTÜ Puulaevaselts Vikan ühistööna viikingiaegse laeva ehitusega. Eesti Metsaüliõpilaste Selts ja RMK korraldavad metsateemalisi mänge ja kohalolijale pakutakse teed ja pirukaid. Samas põletatakse ka linna jõulukuused.

Sissepääs Valgevälja metsa platsile on Lihula maantee poolt, kus teed juhatavad vastavad tähised. Üritust korraldavad Eesti Metsaselts ja Haapsalu Linnavalitsus.

Lisainfo:
Pille Rõivas
metsanduse kommunikatsioonijuht
5064608
pille.roivas@metsaselts.ee