Algab fotokonkurss „Pärandkultuur minu metsas“ 07.05

Eesti Erametsaliit kuulutab välja fotokonkursi „Pärandkultuur minu metsas“. Konkursi eesmärk on jäädvustada erametsades asuvaid pärandkultuuriobjekte, tugevdada metsaomanike sidet oma metsaga ning tutvustada avalikkusele erametsades leiduvaid ning hoitavaid kõrge ajaloolise ja kultuurilise tähtsusega vaatamisväärsusi.

"Oma metsaga suhestumine on midagi palju
enamat, kui seal kasvava puistu hooldamine,“ ütleb Eesti Erametsaliidu
tegevjuht Priit Põllumäe. „Üheks konkursi eesmärgiks ongi metsanduse teiste tahkude
rõhutamine ja esiletoomine. Tänavune kultuuripärandi aasta annab väga hea
ajendi, et oma kodumetsa kultuuripärandi ja esivanemate elu-oluga lähemat
tutvust teha ning külaelanikega suhelda.“

Põllumäe lisab, et fotokonkursile on oodatud kõik,
olenemata sellest, kas osaleja on metsaomanik või mitte, laps või täiskasvanu
ja kas ta elukoht on linnas või maal. „Kindel on see, et metsaga oleme
nähtamatute niitide kaudu seotud kõik."

Pärandkultuuri spetsialist Lembitu Tarang loetleb,
mida kõike loodusest leida võib: „Vanu talukohti või jälgi nendest - kaeve,
keldreid, õue- ja väravapuid, kiviaedu, linaleoauke, tuulikuvaremeid,
metsavendade punkreid, jälgi jahindusest. Väga palju on teid, millel on kõnekad
nimed. Mõnikord võib ainus nähtav jälg vanast talukohast olla keset metsa
kasvav sirelipõõsas.“

Sama oluline kui pärandkultuuri objekt ise, on lugu,
millest see jutustab, rõhutab Tarang. „Selleks, et teavet koguda, tasub
küsitleda külaelanikke. Igas Eestimaa vallas leidub vahvaid koduloohuvilisi,
kes saavad ja tahavad teid aidata, tuleb nad vaid üles otsida,“ annab teenekas
pärandkultuuri-uurija nõu.

„Tänaseks on kaardistatud juba üle 35 000
pärandkultuuriobjekti. Fotokonkursile ootame neile lisaks uusi avastusi, et
praegune loetelu saaks veelgi täiendust,“ soovib Tarang kõigile
fotoretkelistele iseseisvat avastamisrõõmu.

Filmimees ja pärandkultuuri saadik Artur Talvik peab
tähtsaks, et pärandkultuuri leiud pole asjad iseeneses – ennekõike peaksid need
aitama väärtustada eelkäijate elamise viisi ning mõtestada ka seda, mida me
edasi pärandame. „Kultuuripärandi aastat pean eelkõige vaimse võsastumisega
võitlemise aastaks,“ ütleb ta.

Fotokonkurss „Pärandkultuur minu metsas“ kestab kuni
1. augustini 2013 (k.a.). Saadetud JPG või JPEG-vormingus failide pikem
külg peab jääma vahemikku 2500-7000 pikslit. Võistlustööd saab tuua mälupulgal
või muul andmekandjal Eesti Erametsaliidu kontorisse, saata digitaalsel kujul
e-postile erametsaliit@erametsaliit.ee
või posti teel aadressile Mustamäe tee 50 (III korrus), 10621 Tallinn. Fotoga
koos tuleb esitada lühijutt või kirjeldus konkreetsest objektist ning foto
autori kontaktandmed (nimi, e-post, telefon).

Žüriisse kuuluvad: Triinu Kusmin (pärandkultuuri
spetsialist), Lembitu Tarang (pärandkultuuri spetsialist ning metsanduse
elutööpreemia laureaat 2013), Jarek Jõepera (fotograaf ja metsaomanik), Artur
Talvik (filmimees ja pärandkultuuri saadik), Vaike Pommer (pärandkultuuri
spetsialist).

Konkursi tulemused selgitatakse välja 16. augustiks
ja tehakse avalikuks talumetsamajandajate kokkutuleku raames 24. augustil 2013.
Esitatud tööde hindamisel on võrdselt olulised nii foto kui ka selle juurde
lisatud jutt.

Lisainfo konkursi kohta: www.erametsaliit.ee
või kristel.arukask@erametsaliit.ee

Lisainfo pärandkultuuri
kohta: www.rmk.ee/metsa-majandamine/parandkultuur

Pärandkultuuri maakonnaraamatud on alla laetavad
Eesti Metsaseltsi kodulehel www.metsaselts.ee

Eesti Erametsaliit on metsaühistute
esindusorganisatsioon, mis ühendab Eesti looduse ja kultuuripärandi hoidmist
ning maaelu säilitamist väärtustavaid metsaomanikke.