RMK nõukogu kinnitas majandusaasta aruande  07.03

RMK nõukogu kinnitas oma tänasel koosolekul RMK eelmise majandusaasta auditeeritud aruande, mille kohaselt oli RMK käive 2012. aastal 144,5 miljonit eurot ja kasum 19,1 miljonit eurot.

RMK kandis riigile omanikutuluna rekordilised 36,2 miljonit eurot ning sellelt tasuti tulumaksu 9,6 miljonit eurot. „RMK ärikasum oli möödunud aastal 28 miljonit eurot, langedes peamiselt puidu hindade kukkumise ja suurenenud metsakasvatustööde mahtude tõttu,“ selgitas RMK nõukogu esimees Mati Polli ja märkis, et lisaks dividendidele tasus RMK riigieelarvesse ka maamaksu 4 miljonit eurot.

Kokku müüs RMK 2012. aastal 2,8 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali 121,2 miljoni euro eest. Lisaks müüs RMK hakkpuiduna 0,3 miljonit kuupmeetrit, kasvava metsa raieõigusena 39 000 kuupmeetrit ja raidmetena 30 000 kuupmeetrit puitu. Palgid moodustasid kogu möödunud aastasest müügimahust 39%, paberipuit 36%, küttepuit 15% ja hakkpuit 10%.

Riigimetsa istutati eelmisel aastal 17,4 miljonit uut taime, mis on ligi kolmandiku võrra rohkem kui 2011. aastal.

Eesti inimesed kasutasid RMK poolt hallatavatel puhke- ja kaitsealadel liikumise võimalusi aasta jooksul kokku 1,6  miljonit korda. RMK viis kaheksateistkümnes looduskeskuses ja Sagadi looduskoolis läbi 2993 loodusteadlikkust ja -hoidlikkust edendavat programmi, millel osales ligi 60 000 huvilist.

2011. aastal oli RMK käive 143,7 miljonit eurot, millest metsamaterjali müük moodustas 121,7 miljonit eurot. Riigieelarvesse kanti puhaskasumi eraldisena 20,6 miljonit eurot ja sellelt tasuti tulumaksu 5,5 miljonit eurot. Maamaksu tasuti 3,8 miljonit eurot. RMK 2011. aasta kasum oli 32 miljonit eurot.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa- ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
telefon 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee