RMK juhid käisid Mõnistes 20.06

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhid kohtusid eile Mõniste vallavolikogu liikmetega, et arutada Mõniste ja Taheva metskondade liitmise problemaatikat.

RMK peadirektor Andres Onemar, metsamajandusdirektor Vaike Pommer ja Kagu regiooni peametsaülem Tiit Timberg tegid kohtumisel Mõniste vallavolikogu esimehe ja liikmetega ettepanekuid, kuidas korraldada edasist koostööd ka pärast Mõniste metskonna ühendamist Taheva metskonnaga 1. juulil.

RMK ettepanekul säilitatakse 3 aasta jooksul pärast metskondade liitmist Mõnistes metsatööd senises mahus ning tööde tegemisel eelistatakse kohalikku tööjõudu. Teine RMK ettepanek puudutab Mõniste vallas Karisöödi külas asuva pargi hooldamist, RMK on valmis jätkama pargi hooldamist ning paneb ette selleks sõlmida vallaga eraldi leping. RMK kolmas ettepanek puudutab turismi arendamist Mõniste vallas. RMK puhkemajandusosakond on valmis jagama kogemusi ning tegema koostööd, et rajada Mõnistesse turiste ligitõmbavaid puhkemajandusobjekte, kus saaksid tööd kohalikud inimesed.

Mõniste vallavolikogu peaks kogunema RMK ettepanekuid arutama veel enne jaanipäeva. Varem on ajakirjanduses kirjutatud, et Mõniste vallavolikogu kutsub protestiks metskondade liitmise vastu valla rahvast üles mitte heiskama võidupühal ja jaanipäeval riigilippe.

Mõniste metskonna liitmine on osa viimastel aastatel toimunud RMK struktuuri optimeerimise protsessist, mille eesmärgiks on efektiivsem metsamajandus. Protsessi käigus on tunduvalt vähendatud metskondade arvu, ühendades väiksemad struktuuriüksused suuremateks. 1996. aastal oli Eestis 186 metskonda, nüüdseks on ühendamisprotsess suuremas osas lõppenud ning pärast 1. juulit on Eestis 77 metskonda.

1. juulil Taheva metskonna liidetava Mõniste metskonna tegevuse kulud ületavad oluliselt tulusid - 1999. aastal sai metskond 200 000 krooni kahjumit ning tänavune eelarve on metskonna poolt planeeritud 0,6 miljoni kroonise defitsiidiga. Samuti on metskonna kontor amortiseerunud ja vajab suuri investeeringuid, kuid 12 kilomeetri kaugusel asuva Taheva metskonna kontor on renoveeritud ja heas korras.

Mõniste ja Taheva metskondade liitmist toetas ka RMK nõukogu, mis märkis, et kuna RMK on riigitulundusasutus, siis ei saa ta täita ülesandeid, mis ei ole talle seaduse või muude õigusaktidega pandud, ning seega ei ole RMK-l võimalik tegeleda otseselt sotsiaalsete probleemide lahendamisega, vaid kohalikku omavalitsust selles abistada.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Möödunud aastal oli RMK käive 745,1 miljonit krooni ja kasum 24,2 miljonit krooni. Metsatuluna riigieelarvesse maksis RMK 1999. aastal 149,3 miljonit krooni.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee