RMK ühendab alates 1.01.08 Kuressaare ja Kihelkonna metskonnad Saaremaal 31.12

Alates 1. jaanuarist ühendatakse RMK juhatuse otsusest tulenevalt Kuressaare ja Kihelkonna metskonnad Saaremaal.

„Arvestades, et RMK liigub funktsionaalse töökorralduse poole, oli mõtekas metskonnad ühendada, ” põhjendas RMK Saarte regiooni metsaülem Lembit Lühi kahe metskonna liitmist. “Ükski metsandusega tegelev inimene metskondade liitmise tõttu tööta ei jää, “ selgitas Lühi.

Kauaaegne Kuressaare metsaülem Ernst Nõmm jäi 2007.a suvel pensionile.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Lembit Lühi
RMK Saarte regiooni peametsaülem
gsm 512 9396, lembit.lyhi@rmk.ee