Lahemaa külastusala


Lahemaa külastusala külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid:
  • Lahemaa rahvuspark
  • Põhja-Eesti puhkeala
Kava materjalid:
Lahemaa külastusala külastuskorralduskava tööversioon
Lahemaa külastusala analüüs ja profileerimine
Lahemaa külastusala loodushoiuobjektide prioriteetsus
Külastajauuringu tulemused 2015 Lahemaa rahvuspark
Külastajauuringu tulemused 2015 Põhja Eesti puhkeala
Töörühma kohtumise materjalid:
Töörühma kohtumise sissejuhatav ettekanne
Töörühma kohtumise memo
Kontaktisikud:
Jaak Neljandik
Külastusala juht
jaak.neljandik@rmk.ee
Marju Paas
Kavandamisspetsialist
marju.paas@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm