Tallinna külastusalaTallinna külastusala külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid:
  • Tallinna ümbruse puhkeala
  • Naissaare looduspark
Varbola puistu kujundamise rahvakoosoleku materjalid:
Rahvakoosoleku kohtumise presentatsioon
Rahvakoosolekul osalejate nimekiri
Rahvakoosoleku kohtumise memo

Külastuskorralduskava materjalid:
Tallinna külastusala külastuskorralduskava
Lisa 1. Tallinna külastusala analüüs ja profileerimine
Lisa 2. Tallinna külastusala külastusobjektide prioriteetsus
Lisa 3. Tallinna külastusala väärtuste eksponeerimise kaardistamine ja laekunud ettepanekud
Lisa 4. Tallinna külastusala külastuskorralduskava osas laekunud ettepanekud
Lisa 5. Tallinna külastusala külastusobjektide juurdepääsuteed
Lisa 6. Tallinna külastusala tsoonid

Täitmise aruanded:
Külastuskorralduskava 2020. aasta täitmise aruanne
Külastuskorralduskava 2021. aasta täitmise aruanne
Külastuskorralduskava 2022. aasta täitmise aruanne

Külastajauuringu materjalid:
Külastajauuringu tulemused 2015 Tallinna ümbruse puhkealal
Külastajauuringu tulemused 2015 Naissaare looduspark

Töörühma kohtumise materjalid:
Töörühma kohtumise sissejuhatav ettekanne
Töörühma kohtumise memo (Rapla)
Töörühma kohtumise memo (Viimsi)

Algsed kava materjalid:
Tallinna külastusala külastuskorralduskava 1. tööversioon
Tallinna külastusala külastuskorralduskava 2. versioon
Tallinna külastusala analüüs ja profileerimine
Tallinna külastusala loodushoiuobjektide prioriteetsus
Kontaktisikud:
Maarja Mirjam Rajasaar
Külastusala juht
maarjamirjam.rajasaar@rmk.ee
Diana Roolaid
Kavandamisspetsialist
diana.roolaid@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm