Kontaktisikud:
Riho Männik
Külastusala juht
riho.mannik@rmk.ee
Marju Paas
Kavandamisspetsialist
marju.paas@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm