Nõva-Matsalu külastusalaNõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid ning matkatee harusid:
  • Matsalu rahvuspark (sealjuures Marimetsa looduskaitseala, Tuhu looduskaitseala)
  • RMK matkatee Penijõe- Aegviidu haru (sealjuures Vana-Vigala kaitsealune Hirvepark)
  • Vormsi maastikukaitseala (sealjuures Väinamere hoiuala)
  • Nõva puhkeala (sealjuures Silma looduskaitseala, Läänemaa Suursoo maastikukaitseala jt)
  • RMK matkatee Peraküla- Aegviidu haru
  • Osmussaare maastikukaitseala
Kava materjalid:
Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava tööversioon
Nõva-Matsalu külastusala analüüs ja profileerimine
Nõva-Matsalu külastusala loodushoiuobjektide prioriteetsus
Külastajauuringu tulemused 2015 Matsalu rahvuspark
Külastajauuringu tulemused 2015 Vormsi maastikukaitseala
Külastajauuringu tulemused 2015 Nõva puhkeala
Külastajauuringu tulemused 2015 Osmussaare maastikukaitseala
Töörühma kohtumise materjalid:
Töörühma kohtumise sissejuhatav ettekanne
Töörühma kohtumise memo
Kontaktisikud:
Marju Pajumets
Külastusala juht
marju.pajumets@rmk.ee
Tiina Selart
Kavandamisspetsialist
tiina.selart@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm