Nõva-Matsalu külastusalaNõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid ning matkatee harusid:
  • Matsalu rahvuspark (sealjuures Marimetsa looduskaitseala, Tuhu looduskaitseala)
  • RMK matkatee Penijõe- Aegviidu haru (sealjuures Vana-Vigala kaitsealune Hirvepark)
  • Vormsi maastikukaitseala (sealjuures Väinamere hoiuala)
  • Nõva puhkeala (sealjuures Silma looduskaitseala, Läänemaa Suursoo maastikukaitseala jt)
  • RMK matkatee Peraküla- Aegviidu haru
  • Osmussaare maastikukaitseala
Külastuskorralduskava materjalid:
Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava
Lisa 1. Nõva-Matsalu külastusala analüüs ja profileerimine
Lisa 2. Nõva-Matsalu külastusala külastusobjektide prioriteetsus
Lisa 3. Nõva-Matsalu külastusala väärtuste eksponeerimise kaardistamine ja laekunud ettepanekud
Lisa 4. Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava osas laekunud ettepanekud
Lisa 5. Nõva-Matsalu külastusala külastusobjektide juurdepääsuteed
Lisa 6. Nõva-Matsalu külastusala tsoonid

Täitmise aruanded
Külastuskorralduskava 2020. aasta täitmise aruanne
Külastuskorralduskava 2021. aasta täitmise aruanne
Külastuskorralduskava 2022. aasta täitmise aruanne

Külastajauuringu materjalid:
Külastajauuringu tulemused 2015 Matsalu rahvuspark
Külastajauuringu tulemused 2015 Vormsi maastikukaitseala
Külastajauuringu tulemused 2015 Nõva puhkeala
Külastajauuringu tulemused 2015 Osmussaare maastikukaitseala

Töörühma kohtumise materjalid:
Töörühma kohtumise sissejuhatav ettekanne
Töörühma kohtumise memo

Algsed kava materjalid:
Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava 1. tööversioon
Nõva-Matsalu külastusala analüüs ja profileerimine
Nõva-Matsalu külastusala loodushoiuobjektide prioriteetsus
Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava 2. versioon

Kontaktisikud:

Marju Pajumets
Külastusala juht
marju.pajumets@rmk.ee
Diana Roolaid
Kavandamisspetsialist
diana.roolaid@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm