Mis on rogain?

Juhised

RMK rogainipäev pakub võimalust veeta seikluslik päev metsas koos sõprade, pere või lemmikloomaga. Võistkondliku orienteerumismatka täpse marsruudi ja pikkuse paneb iga võistkond jagatava kaardi abil ise paika.

Aeg ja koht

RMK rogainipäev toimub pühapäeval, 17. mail 2015 kuues Eesti piirkonnas

Reeglid

 • Rogainipäevast saavad osa võtta eelnevalt registreerunud 2-5-liikmelised võistkonnad.
 • Eesmärgiks on jalutades, kepikõndi tehes või joostes läbida 3-tunnise kontrollaja jooksul maastikul paiknevaid kontrollpunkte ja koguda selle eest võimalikult suur punktisumma.
 • Iga võistkond saab kaardi. Kontrollpunkti väärtust näitab kaardile kantud kontrollpunkti numbri esimene number (nt kontrollpunkt nr 11 – väärtus 1 punkt; kontrollpunkt 20 – väärtus 2 punkti jne)
 • Võistkond saab ise valida, kui palju, milliseid ning mis järjekorras ta kontrollpunkte läbib. Igas kontrollpunktis jagatakse ka pisut metsatarkust.
 • Osalejate juhendamine toimub võistluskeskuses kell 11:30, siis saab kätte ka võistlusala kaardi.
 • Võistluse start antakse kell 12. Võistlusaeg lõpeb kell 15.
 • Kontrollpunktide läbimine fikseerimiseks võistkonna ühe liikme nutiseadmesse alla laetud MOBO äpiga. Mobiiliorienteerumise tasuta äpi saad alla laadida Google Play poest, App Store´ist või Windows Phone Store´ist.
 • Võistluse ajal ja järel vaata tulemusi siit.
 • Kelle jaoks pole oluline võistlustulemus, võib kontrollpunkte läbida ka vaid paberkaardiga ja punkte MOBO äpiga mitte registreerides.
 • Selleks, et võistkond saaks kontrollpunkti läbimise eest punkte, peab MOBO äpi abil lugema kontrollpunktis oleval tahvlil toodud QR-koodi. Pildistades QR-koodi MOBO äpi asemel mõne teise programmiga, ei jõua tulemused MOBO keskkonda.
 • Võistkonna finišiaega arvestatakse finišis oleva QR-koodi lugemisest.
 • Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist võtab võistkonnalt maha 1 punkti, iga järgmise täisminuti ületamine võtab maha veel 1 punkti. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minutit tulemust ei arvestata.
 • Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid, kui neid on. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.
 • Kõrvalise abi kasutamine võistluse ajal on keelatud (nt autoga sõitmine). Keelust üleastumisel võistkonna tulemus tühistatakse.
 • Kui üks või mitu võistkonna liiget soovivad võistluse katkestada, siis peab kogu võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusesse ja see võistkond loetakse finišeerunuks.
 • Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse ja õuealadele sisenemine on keelatud. Keelust üleastumisel võistkonna tulemus tühistatakse.
 • Rogainipäevale võib kaasa võtta sõbralikke lemmikloomi.

Registreerimine

 • Võistkonna kapten registreerib kõik võistkonna liikmed ja tasub pangalingi kaudu või ülekandega kõikide liikmete osavõtutasu korraga.
 • Registreerimise kinnituskirjaga saadetakse igale võistkonnale personaalne QR-kood. Selle lugemisel MOBO äpi abil tuvastatakse RMK rogainipäeval osalev võistkond ja punktide võtmisel kasutatav nutiseade. Seega tuleb võistkonnale saadetud QR-koodi lugeda selle telefoniga, millega võistluse ajal kontrollpunkte loetakse.
 • Võistkonna registreerimisega kinnitab kapten, et kõik võistkonna liikmed on tutvunud RMK rogainipäeva juhendiga ja et rogainipäeval osaletakse isiklikul vastutusel.
 • Soovist võistkonna liikmete nimesid muuta või neid lisada, tuleb teada anda e-posti aadressil rogain@rmk.ee.

Osalustasu 

 • Osavõtutasu kuni 10. maini registreerides on 3 €/inimene, 11.-14. maini 5 €/inimene. Allameetrimehed tasuta!
 • Võistkonna osalustasu on võistlejate osalustasude summa – näiteks 3-liikmelise võistkonna tasu enne 10. maid registreerudes on 3x3€ ehk 9€.
 • Osalustasu eest saab iga osaleja võistluskaardi ning kerge eine võistluse lõppedes.
 • Võistkonna osalustasu makstakse rogainipäevale registreerudes ühiselt, kõigi võistkonna liikmete eest korraga.
 • Osalustasu makstakse kas registreerimisvormi juures oleva pangalingi kaudu või ülekandega Riigimetsa Majandamise Keskuse arveldusarvele 
  • SEB EE881010002021370008
  • Swedbank EE742200221001193177
  • Danske Bank EE093300333404010004
  • Nordea EE411700017000959636
 • Ülekandega tasudes tuleb makse selgitusse märkida: RMK rogainipäev, võistkonna nimi ja võistlejate nimed. Kindlasti märgi nii ülekandega kui pangalingi kaudu tasudes juurde viitenumber 5000470321.

Võistkonna või võistleja mitteosalemisel osalustasu ei tagastata, küll aga on võimalik muuta võistlusele kirja pandud inimeste nimesid. Sellest tuleb teatada rogain@rmk.ee.

Autasustamine

 • Autasustatakse parimat võistkonda igas kuues rogainipäeva läbiviimise kohas.
 • Auhinnaks on RMK metsamaja kasutus vabalt valitud päeval ja kohas.
 • Kõikide osalejate vahel loositakse võistluse lõppedes kohapeal välja loosiauhindu.