Aasta lind 2010 – õgijad 09.03

RMK korraldas koostöös Eesti Ornitoloogia Ühingu ja Keskkonnaametiga juba teist aastat järjest loodusõhtu aasta linnu tutvustamiseks.
Vaatamata äärmiselt rasketele ilmastikuoludele oli Matsalu looduskeskusesse kogunenud 20 loodushuvilist.
Eelmisest, kodukaku aastast, tegi kokkuvõtte „Aasta lind 2009 – kodukakk“ projektijuht Eedi Lelov. Kodukaku aastal sai esmakordselt teoks aasta linnu kodulehekülg, mis osutus väga populaarseks. Seda kindlasti tänu kakukaamerale. Kakukaamerat külastati kolme kuu jooksul 2,9 milj. korral 128. riigist. Kaameratega veebileheküljed on osutunud väga võimsaks vahendiks, kuidas tutvustada loodust, mitte ainult Eestis vaid ka laias maailmas. See on suurepärane viis loodushariduseks. Lisaks kakuvaatlustele toimusid kakuaastal veel joonistusvõistlus, kuhu saadeti ligi 2800 tööd viieteistkümnest maakonnast ja 194 koolist, lasteaiast ja huvialakeskusest ning kakufolkloorivõistlus, kuhu laekus ligi 100 tööd 68 saatjalt. Nende töödega saab tutvuda kodukaku veebilehel http://www.eoy.ee/kodukakk

Peale kakuaasta kokkuvõtet andis Eedi Lelov pidulikult edasi kaardikepi tänavuse aasta linnu projektijuhile – Tarvo Valkerile. 2010. aasta linnuks on õgijate paar – hallõgija ja punaselg-õgija. Ka sellel aastal võib aasta lindudega tutvuda kodulehe kaudu http://www.eoy.ee/ogijad/
Kodulehele saab sisestada talviseid hallõgija vaatlusi, osaleda õgijate nuputamismängus, lugeda huvitavat õgijate kohta ning saada infot aasta jooksul toimuvate ürituste kohta. Tarvo Valkeri sõnul on muidugi raske võistelda kodukaku populaarsusega, kuid aasta linnu valimise üks eesmärke ongi tutvustada inimestele ka vähem tuntud linde.
Õgijate ja nende elupaikade ning lähimate naabrite tutvustamiseks tellis RMK fotoprogrammi Remo Savisaarelt. Pildiprogrammi vahendusel saab ülevaate nii õgijatest endist, nende elupaikadest, saakloomadest kui ka nendest liikidest, kellega õgijad kõrvuti tegutsevad. Seega on võimalik heita pilk loodusesse õgijate vaatenurgast.

Korraldajad tänavad kõiki loodusõhtul osalejaid ning õgijate tutvustamist jätkatakse Matsalu ja Nõva looduskeskuses kogu aasta jooksul, kus on võimalik näha ka eelpoolnimetatud Remo Savisaare fotoprogrammi.