RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
04. juuni, 2020

Kõiki poollooduslikke kooslusi rendile anda ei saa

Korduvalt on RMK-lt küsitud, et miks ei ole kõik keskkonnaregistris olevad poollooduslikud kooslused rendile antud ega rendile pakutud. Järgnevalt siis mõned põhjendused.

RMK ei paku maid rendile pelgalt keskkonnaregistri andmete alusel. Enne rendile andmist tehakse välitööd, kus selgitatakse kas alale on juurdepääs, hinnatakse elupaigatüüpide õigsust looduses, vajadust ja võimalust taastamistööks. Suur hulk registris (KR_plk) olevaid poollooduslikke kooslusi jääb rendile pakkumata. Endiselt on registris ebakvaliteetseid inventuuriandmeid, on looduses ligipääsmatuid kohti, taastamiseks liiga kinni kasvanud kohti või siis liiga väikeseid alasid, mis pole rendile võtjatele atraktiivsed. Mõned näited:

Üksik 0,4 ha suurune killuke puisniitu on registreeritud metsade keskele, juurdepääs puudub (riigimaad ümbritsevad eramaad).

Inventeerija on leidnud 0,6 ha suuruse sinihelmikakoosluse "perifeerias". Läheduses muud poollooduslikku kooslust registris ei ole.


Siirdesoo on määratud liigirikkaks madalsooniiduks. Ala on kaetud turbasammaldega, kasvab jõhvikas ning turbahorisont on tüsedam kui 70 cm (mullasondiga põhja kätte ei saa).

Keset madalsood on inventeeritud poollooduslikud liigirikaste madalsooniitude fragmendid. 

16 ha suurune puisniit madalsoos. Taastamine ja hooldamine on praktiliselt võimatu.

Keegi on leidnud 0,9 ha suuruse tükikese loopealset soode ja metsade vahelisel kõrgemal kohal elektriliini all. Väikesepinnaline ala on kaugel asustusest ja muudest plk aladest ning puudub juurdepääsutee.

Mõõkrohusoo (38 ha) on määratud lamminiiduks. Mõõkrohusoos pole karjatamine mõeldav.

Sarnaste näidete tõttu on RMK-l rendile pakkumata ligi 8800 ha poollooduslikke kooslusi.

Viimasel ajal pole rentimisest huvitatuid suhteliselt väikesepinnalistele, asustusest kaugel olevatele aladele. Huvitatuid ei ole leidnud ligi 250 ha pakkumises olevaid poollooduslikke kooslusi.

RMK halduses on ca 33 700 ha poollooduslikke kooslusi, millest rendile on antud 24 670 ha.

Lisa kommentaar

Email again: