RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
03. juuni, 2014

Mäger Saaremaal

1957. aastal ilmunud raamatus “ENSV imetajad” on kirjutatud, et mägra esinemise kohta saartel puuduvad viimastest sajanditest andmed.

Kuni 1960. aastani, mil asustati mägrad Saaremaale, ei leidunud seda loomaliiki ühelgi Eesti saarel. Tänapäeval on nad levinud Mandri-Eestis ja saartest vaid  Saaremaal.

Elu saarel sobib mägrale väga hästi ja vahva urulooma arvukus on veerandsajandi jooksul pidevalt tõusnud ning viimased 6-7 aastat püsinud enam-vähem stabiilsena. Keegi ei tea, mitu mäkra Saaremaal elab – on aga teada, et rohkem kui kolmveerand kogu Eesti mäkradest kütitakse Saaremaal. Möödunud aastal kütiti ainuüksi Saaremaal 160 looma ja kogu Mandri-Eestis kokku vaid 76 mäkra.

Tabelit vaadates saame aimdust mägra arvukuse muutuste kohta läbi aja.

Mägra jäljed


Lisa kommentaar

Email again: