RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
12. jaanuar, 2020

Põgus ülevaade Laiuse jääksoo veerežiimi taastamisest

Jõgevamaal Jõgeva vallas asuva Laiuse jääksoo veerežiimi taastamine on üks väike osa suurest projektist „Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine“, mida rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. 

Laiuse jääksoo veerežiimi taastamise projekti tegevused saab jagada kaheks: lõunapoolsema väljaku ja põhjapoolsema väljaku tegevused.
Lõunapoolsema väljaku piirikraav taastäideti osaliselt pinnasega ning ehitati kraavile ülevoolupais, et oleks võimalik võtta veeproove ning määrata vee keemilist koostist. Kuna kaevandusala lõunapoolne väljak oli juba enne taastamistöid veega täitunud siis otsustati, et see jääb nii ka pärast taastamistöid. Selleks, et oleks võimalik veega täitunud väljakul teostada erinevaid uurimusi rajati alale vaiadel laudtee.
Põhjapoolsema väljaku piirikraavi ei olnud võimalik sulgeda, sest eramaade omanikud ei soovinud, et nende maade veerežiim saaks mõjutatud ja nii tuli põhjapoolsema väljaku piirikraavi äärde ehitada veetõkketammid, et hoida vesi taastamisalal. Lisaks rajati väljakukraavidele pinnaspaise ning ehitati laudteed, et oleks võimalik teostada uurimustöid - gaaside eraldumine, veetaseme muutused, taimestiku muutused jpm.
Kahe väljaku veerežiim on omavahel ühendatud truupidega, mis paigaldati kaevandusala teenindustee alla ehk tegu on ühendatud anumatega, mis üksteist tasakaalustavad. 
Kokku ehitati taastamisalale 35 pinnaspaisu, ligikaudu 1,6 km veetõkkevalle ja 1,9 km laudteed. 

Projekti tegevuste asendiplaan:

Maa-ameti ortofotod aastatest 2002, 2007, 2013 ja 2018:
Fotosid taastamisalalt (27.11.2019):


Lisa kommentaar

Email again: