RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
05. november, 2014

Raba tee rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis

Perioodil 2011.aasta septembrist 2014.aasta septembrini viidi RMK looduskaitseosakonna juhtimisel ellu projektitegevused Soomaal, mille eesmärgiks oli luhtade hooldamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine.
2011.aastal alanud projekti raames rekonstrueeriti 13,6 kilomeetri pikkune
Raba tee, ehitati 52 mahasõitu ning rajati või rekonstrueeriti 26 truupi. Tänaseks on projektitegevused lõppenud ning saavutatud seatud eesmärgid - tagatud on ligipääs ca 250 ha  luhaaladele ning seeläbi ka nende hooldamine. Projektitegevused viidi ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. Projektijuht oli Katrin Kivioja. Ehitustöid teostas O.K.Veod OÜ.
Raba tee enne tööde teostamist 2011.aastal


Raba tee peale tööde teostamist 2014.aasta augustis.

Ehitustöid teostas O.K.Veod OÜ ning projektitegevused viidi ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Lisa kommentaar

Email again: