RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
26. oktoober, 2017

Võitlus suure läätspuuga vol. 2

25.11.2016 tegin esimese sissekande meie blogisse Kurtna maastikukaitseala nõmmemännikutes massiliselt leviva suure läätspuu (Caragana arborescens) tõrjetööde kohta. Suur läätspuu on hinnatud ilupõõsas, mida kasutatakse nii koduaedades kui ka suuremates parkides. Kahjuks on suur läätspuu looduses nii agressiivne, et tõrjub välja kõik teised alusmetsa taimed, luues täiesti sürrealistliku vaatepildi.

Kurtna MKA kaitsekorralduskava näeb ette ca 100 hektaril laiutava suure läätspuu tõrje nõmmemännikutes. Kuna siiani ei ole Eestis (vähemasti pole ma tänaseni kuskilt infot leidnud) suurt läätspuud looduslikust metsast tõrjutud siis otsustasime alustada 36,11 ha suurusest katsealast. 

Katseala kogupinnast tõrjuti suurt läätspuud käsitööna 1,82 ha suurusel alal ning masinatega purustati suure läätspuu taimi 34,29 ha suurusel alal. Käsitsi tehtavad tõrjetööd kujutasid endas tavalist võsaraiet. Käsitsi tehtud ala jääb Mätasjärve läänekaldale, kus masinatega liikumine oleks oluliselt kahjustanud järve pehmet kallast ning seeläbi ka järve seisundit. Masinatega tehtud tööde puhul teostati esimese etapina puistu harvendusraie ja teise etapina masinatega läätspuu põõsaste purustamine. Harvendusraie oli vajalik selleks, et purustusmasinad mahuksid puude vahele liikuma. Masinatega tehti kaks suuremat tööala, mis jäävad kvartalitele AT311, AT312 ja AT316, AT317.

Suure läätspuu tõrjetööd teostas Titol Forest OÜ.

Varasema postituse leiad siit: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/voitlus-suure-laatspuuga 
Vaatepilt enne:Ja avar vaade 11.10.17:


Tõrjetööd jätkuvad...

Lisa kommentaar

Email again: