Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
09. september, 2014

Ülevaade PLK hetkeseisust riigimaadel

Suur suvi on möödas ja septembri alguse seisuga tegin väikse ülevaate poollooduslike koosluste hetkeseisust riigimaadel.

8 septembri seisuga oli RMK poolt hallatavatel riigimaadel 27 274,5 hektarit poollooduslikke kooslusi.

RMK poollooduslike koosluste rendilepingutega on kaetud 18263,7 ha, millest Keskkonnaregistri järgsed poollooduslikud kooslusted hõlmavad 16625,5 ha.

Jätkuvalt riigiomandis olevatel õigusvastaselt võõrandatud maadel paikneb veel 7877,8 ha poollooduslikke kooslusi, millest lähitulevikus suur osa kindlasti RMK-le vormistatakse. Seega on lähiaastate riigimaade PLK potentsiaal suurusjärgus 15 000 hektarit.


 

Lisa kommentaar

Email again: