Nõukogu kinnitas RMK 2015. aasta eelarve 05.12

RMK nõukogu kinnitas eile õhtul lõppenud koosolekul RMK 2015. aasta eelarve, mille kogumaht on 169,3 miljonit eurot ja planeeritav kasum 35,2 miljonit eurot.
Valdava osa RMK tuludest annab metsamaterjali müük. 2015. aastal plaanib RMK müüa 3,3 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali 150 miljoni euro eest – koguseliselt on seda 2% võrra rohkem kui 2014. aastaks prognoositud.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul suureneb RMK hoole all oleva metsamaa pindala järgmisel aastal seni reformimata riigimaa arvelt ning pikka aega majandamata metsast saab praegu eelkõige energiapuitu. „Sellest siis ka müüdava metsamaterjali koguse suurenemine ning kasv eelkõige hakkpuidu ja raidmete müügis,“ sõnas Kallas.

Hakkpuitu ja raidmeid plaanib RMK järgmisel aastal müüa 38% rohkem kui sel aastal ehk 0,2 miljonit kuupmeetrit.
RMK kuludeks on 2015. aasta eelarves arvestatud 134 miljonit eurot. Kulutused metsamaterjali ülestöötamisele ja logistikale kasvavad seoses varumismahu kasvu ning sisseostetava ülestöötamis- ja veomahu teenuse hinna tõusuga.

RMK üldhalduskulud vähenevad seevastu 800 000 euro võrra ehk 3%. Looduses liikumise võimaluste parendamiseks – eelkõige matkaradade ja muude puhkeobjektide ehituseks ja korrashoiuks – on plaanitud 3,5 miljonit eurot ehk 8% rohkem kui 2014. aastal. Looduskaitsetöödeks mõeldud 1,2 miljoni euro eest algavad elupaikade veerežiimi taastamistööd Soomaa rahvuspargi ja Endla looduskaitseala soostike servaaladel ning senisest suuremas mahus tehakse poollooduslike koosluste taastamistöid Lääne-Eestis ja saartel. Lisaks on looduskaitse eesmärgil tehtavateks investeeringuteks ette nähtud 2,1 miljonit eurot, mis on 60% rohkem kui tänavuses eelarves.

Investeeringute kogusumma aastaks 2015 on 24,9 miljonit eurot, millest 2,1 miljonit tuleb Euroopa Liidu tõukefondidest ja 22,8 miljonit eurot RMK omavahenditest.

Suurimad investeeringud puudutavad metsateede ehitust ja kuivendussüsteemide rekonstrueerimist (17,8 miljonit eurot) ning taimlamajandust (2,4 miljonit eurot).
RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust.

RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest AS Eesti Metsataim ning Põlula Kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
telefon 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee