RMK 2013. aasta kasum oli 31,5 miljonit eurot 28.03

RMK nõukogu kinnitas oma eilsel koosolekul RMK eelmise majandusaasta auditeeritud aruande, mille kohaselt oli RMK käive 2013. aastal 155 miljonit ja kasum 31,5 miljonit eurot.
RMK kandis riigile omanikutuluna 15,8 miljonit eurot ning sellelt tasuti tulumaksu 4,2 miljonit eurot. „RMK ärikasum oli möödunud aastal 35,4 miljonit eurot, mis on aasta varasemaga võrreldes 26% rohkem,“ selgitas RMK nõukogu esimees Mati Polli ja märkis, et lisaks dividendidele tasus RMK riigieelarvesse maamaksu 4,3 miljonit eurot.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul müüs RMK 2013. aastal varasemast kümnendiku võrra enam metsamaterjali, mille müügihind tõusis üle 3%. “2013. aasta läbi aegade suurim käive ja suuruselt teine kasuminumber näitavad, et RMK-l on võimekust hakkama saada ka suhtelist kehvades turutingimustes,” sõnas Kallas.

Kokku müüs RMK 2013. aastal 3,2 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali 140 miljoni euro eest. Lisaks müüs RMK hakkpuiduna 0,2 miljonit kuupmeetrit, kasvava metsa raieõigusena 20 000 kuupmeetrit ja raidmetena 1600 kuupmeetrit puitu. Palgid moodustasid kogu möödunud aastasest müügimahust 40%, paberipuit 37%, küttepuit 17% ja hakkpuit 6%.

Riigimetsa istutati eelmisel aastal rekordilised 18,4 miljonit taime, mis on miljoni võrra rohkem kui 2012. aastal.

Eesti inimesed kasutasid RMK poolt hallatavatel puhke- ja kaitsealadel liikumise võimalusi aasta jooksul kokku 1,7 miljonit korda. RMK viis 14 looduskeskuses ja Sagadi looduskoolis läbi ligi 3000 loodusteadlikkust ja -hoidlikkust edendavat programmi, millel osales üle 48 000 huvilise.

2012. aastal oli RMK käive 142,2 miljonit eurot, millest metsamaterjali müük moodustas 121,2 miljonit eurot. Riigieelarvesse kanti puhaskasumi eraldisena 36,2 miljonit eurot ja sellelt tasuti tulumaksu 9,6 miljonit eurot. Maamaksu tasuti 4 miljonit eurot. RMK 2012. aasta kasum oli 18,2 miljonit eurot.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest Eesti Metsataim ning alates 2014. aastast ka Põlula kalakasvandus. RMK-s töötab üle 700 inimese.

Lisainfo:
Mati Polli
RMK nõukogu esimees
telefon 504 6577