RMK esimese poolaasta müügikäive ulatus 75 miljoni euroni ja kasumit teeniti 9 miljonit eurot 04.08

RMK 2014. aasta kuue kuu müügitulu oli 74,8 miljonit eurot ning kasum 9,1 miljonit eurot; möödunud aasta samal ajal olid vastavad numbrid 72,4 miljonit ja 11,3 miljonit eurot. 2014. aasta eelarves on müügituluks planeeritud kokku 140 miljonit ning kasumiks 15 miljonit eurot. Esimese kuue kuuga on kasumiprognoosist täidetud 60%.

"Esimese poolaasta majandustulemusi mõjutas kõige enam lühike talv,” kommenteeris RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. "Külmaperiood kestis ainult loetud nädalad ning küttepuude müük jäi seetõttu plaanitust väiksemaks, ka külmus maapind ainult väga lühikeseks ajaks ning see raskendas metsatööde läbiviimist," lisas Kallas. Samas aitas varane kevad kaasa metsa istutamisele ja teistele metsakasvatustöödele, millede osas jõudis RMK esimesel poolaastal eelarves planeeritust ette. Näiteks on tänavu metsa istutatud 700 000 uut puud rohkem, kui möödunud aastal samal ajal. Aigar Kallas lisas, et talvel varutud küttepuidu kvaliteet seistes ainult kasvab ja planeeritud kogused realiseeritakse uuel kütteperioodil.

Kuue kuuga müüs RMK 1,5 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali kokku 69,8 miljoni euro väärtuses. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 47,1 eurot kuupmeetrist, mis on eelmise aastaga võrreldes 12,6% kõrgem. Käesoleva aasta esimesel poolaastal müüs RMK raidmeid ja hakkpuitu ca 80 000 kuupmeetrit 2,5 miljoni euro väärtuses, keskmine müügihind ulatus 30,3 euroni kuupmeetrist.

Võrdluseks: 2013. a esimesel poolaastal müüs RMK metsamaterjali 1,6 miljonit kuupmeetrit kokku 66,8 miljoni euro väärtuses keskmise hinnaga 41,8 eurot kuupmeetrist; raidmeid ja hakkpuitu müüdi ca 0,1 miljonit kuupmeetrit 3,2 miljoni euro väärtuses, keskmine müügihind oli siis 27,7 euroni kuupmeetrist.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest AS Eesti Metsataim ning Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Telefon 528 1299
E-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee