RMK jahilubade enampakkumisel tõusid alghinnad 30%  06.03

RMK jahilubade ostueesõiguse enampakkumisel tehti pakkumisi kõigile 20-le jahialale, keskmine makstav tasu jahimaa hektari kohta oli 2,59 eurot. Kokku teenis RMK enampakkumisega üle 350 000 euro, mida jagatakse jahipidamist lubavate maaomanikega.

Enampakkumise vastu oli ka tänavu väga suur huvi, mistõttu jahimeeste pakkumised osutusid alghindadest ligi 30% kõrgemaks,” märkis RMK juhatuse liige Tiit Timberg ja lisas, et enampakkumise võitja peab lisaks enampakkumise summale tasuma ka küttimislubade eest. Enampakkumise võitja saab jahialal jahti pidada ühe hooaja jooksul, küttides ulukeid etteantud vanuselises ja soolises vahekorras. Kõik jahipidamisega kaasnevad õigused, kohustused ja piirangud määratletakse enampakkumise võitjatega sõlmitavates kokkulepetes.

RMK jahinduse peaspetsialisti Kalev Männiste sõnul on RMK jahialade keskmine pindala ka sel aastal ligi 6700 hektarit, millest ligikaudu 22% kuulub eraomanikele. Enampakkumisel saadud tulu jagab RMK maaomanikega proportsionaalselt pindalaga ning tänu edukale müügile on see tänavu keskmiselt 2,59 eurot hektari kohta koos käibemaksuga

RMK hallatavates jahipiirkondades eramaade jahindusliku kasutamise nõusolekust teada andmiseks tuleb aadressile jaht@rmk.ee saata kiri, koos oma nime, kinnistute või katastriüksuste numbri ja arveldusarvega, kuhu soovitakse oma maaomandi jahindusliku kasutuse eest tasu kandmist. Oma nõusolekust palub RMK teada anda hiljemalt 1. septembriks 2014.a.

Need maaomanikud, kes soovivad ise väikeulukijahti pidada või korraldada ja kelle maaomand asub RMK hallatavas jahipiirkonnas, saavad RMK-lt taotleda tasuta väikeuluki jahilube. RMK on ette valmistanud ja paigutanud kodulehele vastava taotluse vormi, mida saab täita ja edastada RMK-le e-posti teel. Käesolevast jahihooajast alates on võimalik välja antud väikeuluki jahiluba edastada maaomanikule ka elektrooniliselt PDF-failina, millega tagatakse jahiloa menetlemine jahiseadusega kehtestatud tähtaja jooksul. Taotluse vormi leiab RMK kodulehelt www.rmk.ee/metsa-majandamine/jahindus/vaikeuluki-jahiloa-taotlus.

Üksikasjaliku info enampakkumise tulemuste kohta leiab RMK kodulehelt www.rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/jahiload.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, teostab praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Kalev Männiste
RMK jahinduse peaspetsialist
Telefon 513 9642
E-post kalev.manniste@rmk.ee

www.rmk.ee