RMK kahekordistab kasetaimede kasvatusmahtu 09.06

RMK plaanib lähiaastail kahekordistada arukase mahtu metsaistutuses ning ehitab ja renoveerib selleks RMK Tartu puukooli alal üle 11 000 m² kasvatusväljakuid. Reedesel koosolekul otsustas RMK nõukogu investeerida kase kasvatusvõimaluste parandamiseks 220 000 eurot.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul sobib kask eriti hästi endiste põllu- ja rohumaade ning ammendatud põlevkivikarjääride metsastamiseks. “Samuti soovime panna kase kasvama aladele, kuhu 1970ndatel ja 80ndatel vägisi kuuske istutati, aga kus see pinnase liigniiskuse tõttu hästi ei kasva,” sõnas Kallas.

Investeeringu toel loodab RMK edaspidi kasvatada ja metsa istutada ligi 2 miljonit kasetaime aastas. Sel aastal pannakse riigimetsa kasvama üle 18 miljoni puu, arukask moodustab sellest veidi üle miljoni.

Kase kasvatusmahu suurendamiseks ehitab ja renoveerib RMK Tartu puukooli territooriumil 11 250 m² kasvatusväljakuid. Ehitustööd jäävad selle aasta sügisesse, lisakogus külve on plaanis teostada juba 2015. aasta kevadel.

RMK ülesandeks on kasvatada riigimetsa uuendamiseks vajalik kogus taimi ja tagada kogu Eesti seemnevaru. Seda tehakse seitsmes RMK taimlas ja Eesti-Soome ühisettevõttes Eesti Metsataim.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest AS Eesti Metsataim ning Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.

Lisainfo:
Esko Krinal
RMK taimla- ja seemnemajandusosakonna juhataja
Telefon 503 8430
e-post esko.krinal@rmk.ee

www.rmk.ee