RMK korraldab jahilubade enampakkumise 17.02

RMK kuulutab eelseisvaks jahihooajaks välja enampakkumise suurulukite jahilubade eelisõigusega omandamiseks.
RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi hinnangul oli möödunud jahihooaeg edukas, mil kütiti 100% lubatud põdra ja punahirve limiidist. „Ehkki ulukikahjustusi on riigimetsas vähemaks jäänud, on need okaspuunoorendikes RMK-le siiski metsakasvatuslikult riskiks,“ lisas Timberg.

RMK enampakkumise tingimused ei ole võrreldes eelmise aastaga oluliselt muutunud: üks jahimees saab jätkuvalt omandada vaid ühe jahiala küttimisload ja eramaal võib jahti pidada ainult maaomaniku nõusolekul. „RMK jätkab jahilubade enampakkumise tulu võrdelist jagamist maaomanikega, kes jahipidamist lubavad,“ kinnitas Tiit Timberg ja lisas, et möödunud jahihooajal maksti eraomanikele enampakkumise osatuluna kokku üle 8000 euro.

Jahilubade eelisostuõiguse omandamiseks tuleb esitada enampakkumine 28.02.2014 hiljemalt kella 13-ks RMK jahindusosakonnale Ristipalo kontorisse või digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil kalev.manniste@rmk.ee. Enampakkumise võiduga kaasneb jahiala ulukihoolduse kohustus, kütitud ulukitelt teadusliku uurimismaterjali kogumine ning väikekiskjate, kobraste ja arvukuse reguleerimist vajavate jahilindude minimaalne küttimiskohustus. Üksikasjaliku info enampakkumise kohta leiab RMK kodulehelt www.rmk.ee/metsa-majandamine/jahindus.

RMK poolt hallatavate jahipiirkondades eramaade jahindusliku kasutamise nõusolekust teadaandmiseks tuleb saata kiri koos oma nime, kinnistute või katastriüksuste numbri ja arveldusarvega, kuhu soovite oma maaomandi jahindusliku kasutuse eest tasu kandmist aadressile jaht@rmk.ee. Eramaa jahipidamiseks kasutamise nõusolekust palub RMK teada anda hiljemalt 1. septembriks 2014. Eelmisel jahihooajal jahipidamiseks nõusoleku andnud eramaaomanikud seda käesoleval aastal uuendama ei pea juhul, kui kinnistute omanik pole vahetunud.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest Eesti Metsataim ning alates 2014. aastast ka Põlula kalakasvandus. RMK-s töötab üle 700 inimese.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
tel 504 5761
e-post tiit.timberg@rmk.ee
www.rmk.ee