RMK kutsub õpilasi metsa ja Metsaviktoriinile  01.04

Alates tänasest, 1. aprillist ootab RMK kõiki kooliõpilasi osalema interaktiivses Metsaviktoriinis. Ühtlasi stardivad RMK looduskeskustes üle Eesti kevadised tasuta loodusõppeprogrammid. Nii virtuaalsest kui ka metsas toimuvast loodusõppest osa saamiseks tuleb klassidel end registreerida RMK lehel www.loodusegakoos.ee.

Kolmeteistkümnendat korda toimuva Metsaviktoriini küsimused on RMK Oandu looduskeskuse juhi Tiina Neljandiku sõnul metsandusest ja looduskaitsest. “Õpitakse tundma ka aasta puud, aasta lindu, orhideed ning vanarahva metsatarkusi ning piltidelt peab ära tundma näiteks putuktoidulisi taimi või metsatöid,” kirjeldas Neljandik.

Metsaviktoriinist võetakse osa klasside kaupa ning küsimused on koostatud kahes raskusastmes: 1.-4. klassile veidi lihtsamad ja 5.-12. klassile enam infootsingut ja nuputamist nõudvad. Iga õpilane saab vastamiseks oma koodi, ent viktoriini abil saab õpetaja näiteks ka grupitööd harjutada või vastusevariantide üle klassis ühiselt arutleda. Juba kolmandat aastat on avatud viktoriini venekeelne keskkond, et aidata kodumaa loodust paremini tundma õppida ka vene koolidel.

RMK Metsaviktoriin ootab osalejaid 1. aprillist 23. aprillini. Võitjad selgitatakse välja kolmes vanuseklassis ning tehakse teatavaks metsanädalal. Parimatele õpilastele ja nende juhendajatele on välja pandud auhinnad ning kõik vähemalt 75% võimalikust punktisummast teeninud saavad Metsaviktoriini meene. Eelmisel aastal võttis Metsaviktoriinist osa ligi 9000 õpilast 205 koolist. Kõik õpetajad on teretulnud viktoriiniküsimustega tutvuma ja oma klassi kirja panema aadressil: www.loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin.

Looduskeskuste pakutavate kevadiste õppeprogrammide vastu on koolidel alati suur huvi olnud, seega tuleks klassidel valida välja meelepärane programm sobivast looduskeskusest ja end kiiresti kirja panna siin: www.loodusegakoos.ee/metsakool.

RMK tegemistega tasub end kursis hoida ka RMK Facebooki lehel.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest Eesti Metsataim ning alates 2014. aastast ka Põlula kalakasvandus. RMK-s töötab üle 700 inimese.

Lisainfo:
Tiina Neljandik
RMK Oandu looduskeskuse juht
telefon 676 7397, 509 9397
e-post tiina.neljandik@rmk.ee