RMK alustab Viimsis istutamist 11.04

Teisipäeval, 11. aprillil alustatakse Viimsi riigimetsas istutamistöödega. Kohalikke oodatakse kaasa lööma ja RMK tegemistega tutvuma.

Eelmisel nädalal hoo sisse saanud metsa uuendamine Lõuna-Eestis ja saartel on tänu pehmetele ja päikesepaistelistele ilmadele algamas ka Põhja-Eestis. 11. aprilli hommikul alustatakse Viimsi metsaistutusega. Päeva jooksul pannakse kasvama 4000 kuuske. Alates kella 12-st on kohalikel võimalik kaasa lüüa ja RMK tegemistest rohkem teada saada.

RMK Kirde metsakasvatusjuhi Ilmar Paali sõnul on Viimsi poolsaare metsad tavapärasest erinevad. Nimelt on Eestis keskmiselt majandusmetsi 75%, Viimsis on aga samas suurusjärgus metsi kaitse all ja vaid 23% metsades tehakse erinevaid raieid. „Selleks, et poolsaare okaspuumetsad säiliksid, pannakse kõikidel lageraie aladel uus mets kasvama esimesel võimalusel,“ selgitas Paal tavapäraseid metsa uuendamise võtteid. „Ootame ka kohalikke selle aasta esimestele istutustöödele, et kõigil oleks võimalik käed mulda pista ja metsatööde kohta rohkem teada saada.“ Kokku istutab RMK üle Eesti 21 miljonit puud, neist 1,6 miljonit Harjumaal. Viimsi poolsaarel istutatakse riigimetsadesse kokku 70 000 puud ja uus mets pannakse kasvama kokku 28 hektaril.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.