RMK juhatuse esimehena jätkab Aigar Kallas 29.06

Äsja lõppenud avalikule konkursile RMK juhatuse esimehe leidmiseks laekus üks avaldus. RMK nõukogu otsustas eilsel koosolekul, et RMK juhatuse esimehena jätkab ka järgmisel viiel aastal Aigar Kallas.
Nõukogu esimehe Andres Talijärve sõnul leidis nõukogu üksmeelselt, et Aigar Kallas on RMK juhtimisega edukalt hakkama saanud ja tal on väga head teadmised ja kogemused riigimetsa majandava organisatsiooni tulemuslikuks juhtimiseks.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab
loodusharidust.

Lisainfo:
Andres Talijärv
RMK nõukogu esimees
andres.talijarv@envir.ee