RMK Põlula kalakasvandusest asustati jõgedesse lõhe ja meriforelli noorkalu 08.06

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas maikuus Pärnu jõkke ja Põhja-Eesti jõgedesse kokku üle 106 000 noorkala. Meriforelli asurkonnad on tänaseks taastunud.

Lõhe asurkondade taastamise eesmärgil viidi Eesti jõgedesse 42 800 kaheaastast noorkala, nendest Purtse jõkke 5500, Selja jõkke 5700, Loobu jõkke 5200, Valgejõkke 5100, Jägala jõkke 5400, Pirita jõkke 5400 ning Pärnu jõkke 10400 noorkala. Lisaks asustati Põhja-Eesti jõgedesse 60800 üheaastast noorkala, nendest Purtse jõkke 18400, Selja jõkke 8900, Loobu jõkke 8500 ja Valgejõkke 24900 noorkala. Kaheaastased lõhe noorkalad kaalusid keskmiselt 82,5 g ja üheaastase 17,7 g. 

Meriforelli taastootmine on peatatud ja Pudisoo jõkke asustati viimased kalakasvanduses ülesse kasvatatud kaheaastased meriforellid, kokku 2400 noorkala keskmise kaaluga 88,0 g. Soome lahe meriforelli populatsioonide turgutamine lõpetati Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste soovitusel ja põhjusel, et siinsete asurkondade olukord on paranenud. Põlula Kalakasvatuskeskus on meriforelli noorkalade taastootmisega tegelenud alates 1998. aastast ja vajaduse tekkimisel on võimalik meriforelli noorkalade kasvatamisega uuesti alustada. 

Noorkalade asustamiseks väljastas Keskkonnaamet asustamisloa, mis tugineb Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi soovitusele ja kalade head tervislikku seisundit kinnitavale Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi uurimisteatele. 

Põlula Kalakasvatuskeskuse peamisteks ülesanneteks on külmaveeliste kalaliikide, eeskätt lõhe noorkalade kasvatamine ning asustamine hävinud või nõrkade asurkondade taastamiseks ning nende geneetilise materjali kogumine ja hoidmine, lisaülesanneteks osalemine katsetöödes teadusuuringute tarvis ning üliõpilaste praktika korraldamises. Alates 1997. aastast on Põlula Kalakasvatuskeskus jõgedesse asustanud üle 5,4 miljoni lõhe, meriforelli, jõeforelli ja siia noorkala. 2014. aasta alguses liideti keskus RMK koosseisu. 

Lisainfo:
Kunnar Klaas
RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja
Tel +3725278245
e-post kunnar.klaas@rmk.ee
www.rmk.ee/organisatsioon/polula-kalakasvandus