RMK Põlula kalakasvandusest asustati jõgedesse lõhe ja siia noorkalu 11.10

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas oktoobri alguses Põhja-Eesti jõgedesse ja Pärnu jõkke kokku ligi 83 000 lõhe ja siia noorkala.

Lõheasurkondade taastamise eesmärgil asustati Põhja-Eesti jõgedesse 21 200 kahesuvist noorkala, nendest Purtse jõkke 5200 ja Valgejõkke 16 000 isendit. Põhja-Eesti jõgedesse asustati ka 54 700 samasuvist lõhe noorkala, nendest Purtse jõkke 11 400, Loobu jõkke 10 600, Valgejõkke 26 300 ja Pühajõkke 6400 isendit. Kahesuvised lõhe noorkalad kaalusid keskmiselt 23 g ja samasuvised 7 g. Suurem hulk kalu jäi edasikasvatamiseks kasvandusse ja viiakse jõgedesse järgmisel kevadel.

Alates 2015. aasta sügisest kasvatatakse Põlulas katseliselt samasuviseid Pärnu poolsiirdesiigu. Möödunud sügisel oli raskusi marja saamisega, sest siiapopulatsioon on aastate jooksul muutunud Pärnu jões väga väikesearvuliseks. Saadi nii vähe marja, et üles kasvatada õnnestus ainult 6900 samasuvist siiga. See-eest olid need kalad hästi kasvanud ja elujõulised ning nende keskmine isendikaal oli asustamise ajal 33 grammi  (tavaliselt kaalub samasuvine siig 15-20 g).  

Asustamispaigad valiti Tartu Ülikooli Mereinstituudi soovituste järgi. Põhikriteeriumiks on toidukonkurentsi vältimine looduslike noorkaladega. Seepärast asustatakse kasvatatud kalad niisugustesse jõelõikudesse, kus puudub looduslike lõhilaste järelkasv. 

Kasvatatud kalade tervislikku seisundit jälgitakse regulaarselt Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis. Bioohutusnõuete täitmist kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet. Asustamisloa andis välja Keskkonnaamet.  

Põlula kalakasvandus on ainus kalavarude taastamisega tegelev riiklik asutus Eestis. RMK-ga liideti Põlula Kalakasvatuskeskus 2014. aasta alguses. Asutamisest alates on Põlula kalakasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku üle 5,3 miljoni mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli ja teiste vääriskalaliikide noorkala.  

Lisainfo:
Kunnar Klaas
RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja
Tel +3725278245
e-post kunnar.klaas@rmk.ee