Soode päev tutvustab märgalade taastamist 16.05

RMK osaluspäev kutsub 20. mail sohu. Hara jääksoos Lahemaal tutvutakse märgalade toimimise põhimõtetega ja otsitakse märke sooelustiku taastumisest.

Eesti soode pindala koos soometsadega oli kunagi üle miljoni hektari, praegu on sellest järel kolmandik. Laupäeval toimuval soode päeval uuritakse, mis märgalasid ohustab, miks on neid vaja taastada ja milliseid töövõtteid taastamisel kasutatakse.

Lahemaal, Hara jääksoos tehtud töödega tutvutakse RMK looduskaitseosakonna liigikaitse spetsialisti Margus Pensa eestvedamisel. „Koos Viru ja Rannu jääksoodega on Hara eriline ses mõttes, et on üks esimesi, kus RMK soode taastamisega alustas,“ selgitab Pensa. Lähiajal on plaanis tööd ette võtta veel paarikümnes jääksoos ja siiani omandatud kogemused on väärtuslikud edasiseks tegevuseks. Soode päeval saabki järgi vaadata, millised võtted on kõige tõhusamad. „Uurime, kas on juba märke soole omase elustiku taastumisest,“ loetleb Pensa päeva tegevusi, „vaatame, kuidas seiratakse veetaset ning arutleme, millised on jääksoode taaskasutamise erinevad võimalused.“

Soode päev toimub sündmustesarja “Mis on puude taga?” raames, mis kestab kevadest hilissügiseni ning selle raames toimub praktilisi vastuste- ja osaluspäevi üle Eesti. Järgmiste sündmustena leiab 27. mail Valgamaal aset pärandkultuuri päev ja 10. juunil puude lugemise päev Lääne-Virumaal, Pärnumaal ja Põlvamaal. Täpsemat infot leiab RMK kodulehelt www.rmk.ee/mis-on-puude-taga. Sündmustest osavõtt on kõikjal tasuta, vajalik on eelregistreerumine.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Lisainfo:
Kaidi Jõesalu
RMK loodusteabe teemajuht
kaidi.joesalu@rmk.ee
5304 3504
www.rmk.ee