Tänasest saab registreerida RMK kevadkampaania loodusharidusprogrammidesse 09.04

Riigimetsa Majandamise Keskus pakub lasteaia- ja koolilastele mõeldud loodusharidusprogrammide kevadkampaania raames huvilistele ligi 80 juhendatud soodusprogrammi ja 16 seljakotiprogrammi, mis on osalejale tasuta ja läbitakse iseseisvalt.

Erineva raskusastmega programme pakuvad kokku 14 külastuskeskust üle Eesti. Kõige populaarsemad on metsaloodust tutvustavad programmid, kuid pakutakse ka metsamajanduse poole pealt kevadiste metsatöödega tutvumist, tuletatakse meelde looduses liikumise võimalusi ja matkatarkusi. Tänavuse kampaania üheks läbivaks teemaks on tuleohutus metsas, mis on praegusel kevadisel perioodil väga aktuaalne.  

Programmi raames „Tuli metsas“ selgitatakse, mis võib olla metsa süttimise põhjuseks ja mida teha, kui on puhkenud tulekahju. Programm tutvustab ka metsatulekahjude mõju metsa taimestikule ja putuka- ja loomariigile ning õpetab erinevate metsade tuleohtlikkuse määramist vastavalt metsatüübile. Tuleohutusega seotud programme saab läbida Aegviidus, Kablis, Ristnas, Vilsandil ja Matsalus.  

RMK loodusharidusprogramm erineb tavalisest koolitunnist eelkõige rohkete tegevuste poolest, mis on enamasti pikitud lühema või pikema metsaretke sisse. Tund-paar värskes õhus viibimist on reeglina iga programmi osa. Kui ilm ei luba, leidub igas keskuses ka tubaseid tegevusi, mis aitavad teadmisi hankida-kinnistada. 

Haridusasutustele suunatud sooduskampaania raames on programmi maksumuseks sümboolne 1 euro õpilase kohta. Tasuta seljakotiprogrammid sobivad hästi ka väiksematele seltskondadele, peredele ja õpilasgruppidele. 

RMK loodushariduse soodusprogrammidel osaleb tavapäraselt ca 500 rühma 8000 osalejaga. Kuna kevad on looduses viibimiseks populaarne aeg, siis tellitakse ja viiakse samaaegselt läbi ka rohkesti kampaaniaväliseid programme. 

Programmide sisukirjeldused ja tellimisvormi leiab veebilehelt http://loodusegakoos.ee/metsakool 

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust.