Enim turgutavad tervist riigimetsas noored linnapered 15.12

RMK puhkamisvõimaluste 2021. a külastajauuringu andmetel on suurimad külastajagrupid 25-34 ja 35-44 aastased tallinlased, tartlased või pärnakad peredega, kes tulevad matkarajale või puhkekohta autoga ja peavad retke oluliseimateks tegevusteks jalutamist ja loodusvaatlust.

Kui 2015. a oli 87% külastajatest Eestist, siis tänavu lausa 93%. Nii 2015 kui 2021 tuli enim välismaalasi Saksamaalt, Soomest ja Lätist. Tõenäoliselt on koroonapandeemia mõjutanud ka seda, et vähenenud on sõprade ja erinevate gruppide loodusretked ning suurenenud oma perega looduses liikumine. Looduses liikumise raskuskese on jätkuvalt suvel, kuid kasvanud on ka teiste aastaaegade osatähtsus.

„Keerulistel aegadel pakub värskes õhus liikumine kui mõnus keskkonnavahetus argielule kosutavat ja tervistavat mõju mitte ainult meie füüsilisele, vaid ka vaimsele ja sotsiaalsele heaolule. Nii arvas 89% uuringule vastanutest, kusjuures kõige kõrgemalt hinnati positiivset mõju vaimsele heaolule,” lausus RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo. Uuringust selgus, et looduses viibides on varasemate aastatega võrreldes kasvanud liikumisega seotud tegevuste tähtsus – aina enam peetakse oluliseks jalutamist, matkamist ja ujumist.

Suuremjagu looduses liikujatest – 95% uuringule vastanuist – on rahul RMK pakutavate teenuste ja rajatistega. Puhkamisvõimalused vastavad külastajate ootustele nii looduskeskkonna, harrastusvõimaluste kui ka puhkekohtade rajatiste osas. Kõige kõrgemalt hinnati telkimisalade, metsamajade ja külastuskeskuste teenuste, matkaradade, tuletegemiskohtade, vaateplatvormide ja parkimiskohtade kvaliteeti. Veidi madalamaid hindeid pälvisid ettevõtjate pakutavad teenused ja erivajadustega inimestega arvestamine.

„Palusime RMK puhkamisvõimaluste kasutajatel hinnata ka kulusid, mida nad on teinud või kavatsevad teha ümbruskonnas liikudes. Kulutusi tegi veidi alla poole vastanutest. Kui 2015. aastal kulutas RMK külastusobjektil käinu raha ostudeks naabruses asuvast kauplusest, kohvikust, bensiinijaamast või ööbimiseks kohalikus majutusettevõttes keskmiselt 60 eurot retke kohta, siis tänavu keskmiselt 68 eurot. Seega edendab metsapuhkuse võimaluste hoogustuv kasutus ka piirkondlikku ettevõtlust ja siseturismi,” arutles Marge Rammo.

RMK korraldab külastajauuringut iga viie aasta järel eesmärgiga koguda infot külastajate päritolu, eelistuste, rahulolu, huvide ja muu taolise kohta. Valminud külastajauuring põhineb 8214 külastaja ankeedil, mis koguti ajavahemikes 15. juuli – 15. oktoober 2020 ja 15. aprill - 15. juuli 2021 RMK majandatavatelt puhke- ja kaitsealadelt. Uuringu kokkuvõttega saab tutvuda Loodusega koos veebilehel.

Inspiratsiooni eriilmeliste matkaradade ja puhkekohtade leidmiseks ning juhised vastutustundlikuks looduses liikumiseks leiab RMK Loodusega koos äpist ja samuti veebilehelt loodusegakoos.ee.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK külastuskorralduse osakonna juhataja
marge.rammo@rmk.ee
+372 5137 035

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
+372 5666 5896