Riigimetsa Majandamise Keskus on taas mainekamate tööandjate esikümnes 24.05

RMK on tänavu taas tõusnud üheks Eesti mainekamaks tööandjaks ja on nüüd üheksandal kohal, selgub Kantar Emori uuringust. Aasta varem oli RMK Eesti eelistatumate tööandjate tabelis 14. kohal.

Küsimusele, kas kaaluksite RMK-s töötamist, vastas jaatavalt 33% küsitlusele vastanud palgatöötajatest. RMK maine tööandjana on parim Lääne-Eestis ja saartel ning Lõuna-Eestis. Samas ka mujal Eestis (v.a Tallinn ja selle lähiümbrus ning Virumaa) on RMK lausa atraktiivseimate tööandjate seas neljas. Väga heas kirjas tööandjana on RMK nende inimeste seas, kes kaaluks töötamist metsandussektoris – 85% neist kaaluks RMK-s töötamist.

RMK maine on oluliselt paranenud ka tudengite silmis – varasemalt 31. kohalt on RMK tõusnud 17. kohale ning 38% küsitlusele vastanud tudengitest kaaluks RMK-sse tööle tulemist. Hea maine on RMK-l ka nende tudengite seas, kes kaaluks mõnesse metsandusettevõttesse tööleminekut – 89% kaaluks töötamist Riigimetsa Majandamise Keskuses.

Ligi kolmandik neist, kes RMK-d tööandjana eelistavad, nimetasid, et RMK kirjeldamiseks sobivad kõige paremini sõnapaarid „praktiline, kahe jalgaga maas“ ning „tark ja asjatundlik“. Ligi veerand leidis, et RMK on „usaldusväärne ja kindel“ ning „arenev ja edumeelne“.

RMK maine on Kantar Emori andmetel paranenud eeskätt linnas elavate valgekraeliste spetsialistide seas, kelle hinnangud on mõjutatud üldisest meediakajastusest.

Liidrikohta tööandjate mainetabelist hoiab Eesti Energia, kes oli esimene ka mullu, teisel kohal on Tallinna Lennujaam ja kolmandal Tallink.

Kantar Emori uuringust saab täpsemalt lugeda siin.