RMK istutab tänavu riigimetsa 17,5 miljonit puud 26.04

Samaaegselt esimeste kevadilmade tulekuga alustas RMK metsauuendamistöödega, kokku pannakse tänavu riigimetsas kasvama 17,5 miljonit pisikest puud. Alates aprilli keskpaigast kehtib riigimetsas ka kahekuine raierahu, mil lubatud on vaid raiutud metsamaterjalide kokkuvedamine ja raied nendes metsades, mida linnud pesitsemiseks ei kasuta.

“Hiline kevad lükkas istutamise alguse tavapärasest kahe nädala võrra edasi, mis on metsa uuendamise seisukohalt väga pikk aeg,” kommenteeris RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu tänavuste kevadtööde kiiret graafikut. Sel ajal pakub RMK hooajalist tööd ca 1700 inimesele – neist enamus kaasatakse metsaistutamisse, ca 200 inimest leiab rakendust taimlates taimi pakkides, koolitades ja rohides.

Valdava osa tänavusest istutusmahust moodustavad männid ja kuused, mida pannakse kasvama vastavalt 9,3 ja 7,2 miljonit taime. Ülejäänu moodustavad kased, sanglepad ja tammed. Raiesmikel, kus on mõistlik kasvatada lehtpuud, toimub uuendus enamasti nii edukalt looduse enda poolt, et istutamine polegi vajalik. Juba teist aastat järjest võtab RMK metsaistutuse ette ka sügisel, mil mulda pannakse 650 000 kuuske.

Samaaegselt metsauuendusega kehtib riigimetsas ka lindude ja loomade pesitsusaja kaitseks ellu kutsutud kahekuine raierahu. Raietegevuse valdav peatamine aitab kaitsta ka metsamuldasid ja vähendada seenhaiguste levikut.

Siiski soovib RMK juhtida inimeste tähelepanu sellele, et ka raierahu ajal on lubatud ja otstarbekas teha mõningaid raietöid. Näiteks võib sel ajal teostada kahjustatud metsades sanitaarraiet, et ära hoida haiguste levikut ning raadada metsamaad, mille kasutusotstarve pärast raiet muutub. Samuti võib 15. aprillist 15. juunini teha raietöid alusmetsata puhtpuistutes, kus ei saa kahjustada pinnas ning kus metsas elavaid linde ja loomi raietöödega häiritakse vähe.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige
telefon 504 5069
e-post tavo.uuetalu@rmk.ee

www.rmk.ee