RMK toetab Eesti teadusuuringuid enam kui poole miljoni euroga 08.04

RMK teadusnõukogu valis välja kolm suuremahulist rakendusuuringut, mille elluviimist toetatakse järgneva kolme aasta jooksul kokku 567 114 euroga. Kõige suurema toetuse sai metsise elupaikade taastamise võimalusi uuriv teadlaste grupp.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on alates 2008. aastast korraldatud Eesti metsade säästlikku majandamist käsitlevate rakendusuuringute projektikonkurss hakanud tänaseks tõeliselt vilja kandma ning mitmete uuringute tulemused on RMK igapäevatöös edukalt kasutust leidnud. “Sarnaselt eelmiste aastatega käsitlevad ka tänavu toetust saanud projektid metsanduses aktuaalseid ja prioriteetseid valdkondi nagu näiteks kasvuhoonegaaside eraldumine kuivendatud metsades või haruldaste metsalindude elupaikade kaitse,” lausus Aigar Kallas.

Kõige suurema toetuse – 308 576 eurot – said Tartu Ülikooli (TÜ), Eesti Maaülikooli (EMÜ) ja Ornitoloogiaühingu teadlased, kes hakkavad uurima hääbuva arvukusega metsise elupaigakasutust ja elupaikade taastamisvõimalusi, samuti kiskjate mõju metsise arvukusele. 160 000 eurot eraldatakse TÜ ja EMÜ teadlastele, kelle uuring keskendub küsimusele, kas kuivendatud metsad aitavad kliimasoojenemist ära hoida ning 93 538 eurot kolmandale, Tallinna Ülikooli (TLÜ) ja EMÜ teadlastegrupile, kelle eesmärk on RMK jaoks välja töötada lageraiete mõju hindamiseks ja võimalike konfliktide ennetamiseks sobiv metoodika.

RMK teadusnõukogu on 2008. aastal loodud teadlaste-erialaekspertide kogu, mis nõustab RMK juhatust säästliku metsmajandamisega seotud rakendusuuringute tellimisel ja hindamisel. Aastatel 2008-2011 eraldas RMK rakendusuuringuteks 4 miljonit krooni, mille eest teostati kolm rakendusuuringut. Perioodil 2011-2014 eraldab RMK rakendusuuringuteks 766 940 eurot. 2011. aastal valiti välja kolm uut projekti, mille rahastamiseks eraldati 301 911 eurot ja 2012. aastal kaks projekti rahastamise kogumahuga 199 750 eurot.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK looduskaitse peaspetsialist ja teadusnõukogu liige
telefon 5691 8728
e-post kristjan.tonisson@rmk.ee
www.rmk.ee/organisatsioon/teadustegevus