Tule puhkama: RMK Sakala puhkeala 08.04

Sakala puhkeala laiub Viljandi-, Valga- ja Järvamaal. Selle magnetid on Sakala kõrgustiku vaheldusrikkad metsa- ja rabamaastikud, muistne Lõhavere linnamägi, salapärased matkarajad koos mitmete pärandkultuuri objektidega.
Sakala puhekala matkaradadel liikudes võib tunda põlise metsarahva hingamist. Suurest inimtegevusest puutumata sood, rabad ning põlismetsad on ideaalseks paigaks, kus mõtiskleda oma juurtest, suhelda metshaldjatega, uurida metsaelanike tegutsemisjälgi ning otsida oma kohta looduse eluringis.

Puhkeala lõunaosas Läti piiri ääres asuvalt Teringi soiselt maastikukaitsealalt võib matkaja mööda Sakala kõrgustiku lõunapoolsemat Suuga - Putniku künnist (122 m) leida tee Lilli õpperajal asuva salapärase pihlakasaluni, imetleda Virapuu rändrahnu ja saada infot kogu puhkeala võimaluste kohta Lilli loodusmajast.

Karksi - Nuiast Viljandi poole sõites võib külastada Õisu maastikukaitsealal asuvat matkarada ja Loodi lehisepuistut. Sealtsamast näitab teeviit Heimtalisse, kus vana viinaköögi juurest algab laialehelisi puid tutvustav õpperada.

Teistpoolt Viljandit võib keerata Põltsamaa poole, sest vaatetorn Parika järve ääres pakub silmailu igal aastaajal. Aimla looduskeskuse juurest suundub tee Parika väikejärveni, mille ümbruses kulgeb laudtee.
Suure-Jaani ja Olustvere vahelisel teel olles tasub kindlasti pikemalt peatuda Lõhavere linnuse lõkkekohas ja meenutada Lembitu kuulsusrikkaid lahinguid. Puhkeala põhjapoolsemas osas Kabala metskonna metsades on mitmeid matkaradasid, millel on puhkekohti, infotahvleid ja ööbimiskohti.
Metsavenna lõkkekohas saab tutvuda maaaluse punkriga ning jalutada piki Saarjõe kallast mitmekesisel matkarajal. Neist metsadest läheb läbi ka metsatee, mida mööda käis Carl Robert Jakobson kodukohast Kurgjalt Vanaõue kaudu Viljandisse toimetamas ajalehte ,,Sakala”.

Puhkealalt leiate:
  • 1 metsaonni ja metsamaja
  • 8 liikumisrada
  • 12 lõkkekohta ja 5 puhkekohta
Tündre järve lõkkekoht asub Valga maakonnas Taageperast külast 7 kilomeetri kaugusel Tündre looduskaitsealal. Järve ääres asub lõkkekoht, katusealune, käimla, infotahvel, puukuur ja ujumissild. Võimalus telkimiseks.

Teringi maastikukaitseala õpperada Viljandi maakonnas Lilli külast 1,5 km kaugusel. 4,5 kilomeeri pikkune ringikujuline laudtee läbib erinevate metsakooslustega rabasaari ning möödub Alatsi laukajärvest. Raja alguses olevas parklas on infotahvel, katusealusega lõkkekoht ning ruumi telkimiseks.

Lilli õpperada algab Lilli loodusmaja juurest saab alguse Lilli õpperada. Metsarada mööda saab jalutada kuni Virapuu rändrahnuni.

Õisu matkarada Õisu alevis Õisu maastikukaitsealal kulgeb maalilise Vidva oja 20 meetrilistel nõlvadel, kus saab näha mitut 8 -14 meetri kõrgust punast ja kollakat liivakivi paljandit. Matkarajal on osaliselt trepid ja istepingid.

Heimtali õpperada Viljandi linnast 6 km kaugusel Heimtali Viinaköögi kõrval tutvustab Eesti kõige levinumaid kõvalehtpuid. Õpperada koosneb kolmest osast mis algavad ja lõpevad parkla läheduses.

Parika väikejärve õpperada, mis algab Aimla looduskeskuse juurest. Rada kulgeb läbi kauni rabamänniku 1 km pikkune laudtee Parika väikejärve äärde asuvasse puhkekohta.

Parika järve loodusrada asub Viljandimaal Kolga - Jaani vallas Viljandi - Põltsamaa maantee 18. kilomeetril. Mööda laudrada on võimalik minna vaateornini, kus saab imetleda huvitava kaldajoonega Parika järve ning mitmekesist rabamaastikku.

Lõhavere linnus Viljandi maakonnas Suure- Jaani ja Olustvere vahelise maantee 3. kilomeetrilt mõnisada meetrit eemal. Tegemist ainsa muinaslinnusega, mis on seostatav konkreetse ajaloolise isikuga - Põhja-Sakala vanema Lembituga. Linnamäe juures on parkla, 2 lõkkekohta ja 3 varjualust, käimla. On võimalik telkida.

Vanapagana metsamaja Järva maakonnas Tõrvaaugult 1 km kaugusel pakub etteregistreerimisel matkajale peavarju ja öömaja. Maja asub samal kohal, kus seisis 1964. aastal valminud filmi "Põrgupõhja uus vanapagan" peategelase Jürka eluase.

Saarjõe õpperaja algus asub Järva maakonnas Tõrvaaugult 3 km kaugusel ja on mõeldud loodusehuvilistele, kellel meeldib nautida mitmekesist maastikku, erinevaid metsakooslusi ja pärandkultuuriobjekte.. Raja kogupikkuseks on ca 8 km.

Sakala tee matkarada on 12 km pikkune ning kulgeb metsateedel, mida mööda käis Carl Robert Jakobson kodukohast Kurgjalt Vanaõue kaudu Viljandisse ajalehte ,,Sakala” toimetamas. Matkarajale jääb Saeveski metsaonn Saarjõe kaldal kus saab halva ilma korral peavarju ning naridel ööbida.

Tule kohale või küsi objektide kohta infot Sakala puhkeala Aimla ja Lilli teabepunktidest:

Aimla looduskeskus asub Suure–Jaani vallas Aimla külas 17 km Viljandist Põltsamaa poole. Majas on avatud teabepunkt 15. maist – 15. septembrini. Lisaks looduses liikumise infole saab majas tutvuda ka Peeter Rohila valmistatud topisekoguga, kasutada looduskeskuse teabekogusid, majas korraldatakse tasuta kampaaniaprogramm.
Telefon 505 3405, e-post piia.arus@rmk.ee.

Lilli loodusmaja asub Karksi-Nuia Lilli maantee 11. kilomeetril asuvast Metskonna bussipeatusest 0,4 km vasakule. Majas on avatud teabepunkt 15. maist 15. septembrini kella 10-18.00-ni. Teistel aegadel saab maja külastada puhkeala juhatajaga eelnevalt kokku leppides. Loodusmaja juures on lõkkekoht ja võimalus telkimiseks.
Telefon 513 2994, e-post ly.laanemets@rmk.ee.